De 12 kommunene sør for Korgfjellet er enige om ett stort akuttsykehus i Tovåsen. Drevja og Holandsvika er også ok, hvis Helse Nord vil