Pakken fra Berlin var på tur til tenåringen i Bodø. Innholdet var høyst interessant for tolletaten

Ble stanset av tollerne i Østlandsterminalen.