Snur alle steiner for å redde bokbussen: – Uansett er det som nå skjer svært trasig

Sametinget har besluttet å avvikle driftstilskuddet til samiske bokbusser. Nå er redningsaksjonen i gang.