Den dyreste boligen som ble solgt de siste to månedene, betalte kjøperne godt over seks millioner kroner for