Selger et av bydelens eldste hus: – Du kan ikke gå rundt med vater og se om alt er helt rett