En av fem i Nordland har opplevd problemer ved bolighandel

Daglig leder i Gjensidige Bolighandel, Andreas Løvdahl Ulvær, sier at mange kjenner ikke til lovgivningen rundt boligkjøp.

Daglig leder i Gjensidige Bolighandel, Andreas Løvdahl Ulvær, sier at mange kjenner ikke til lovgivningen rundt boligkjøp. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Folk flest er usikre på om boligmarkedet er trygt. En av fem i Nordland har opplevd problemer eller konflikt ved bolighandel.

DEL

Det viser en fersk undersøkelse YouGov har gjennomført for Gjensidige Bolighandel. 
I Nordland er det for øyeblikket rundt 1.100 boliger til salgs. Mange av disse vil dessverre føre til konflikt mellom kjøper og selger.

Kun to av fem nordmenn synes at markedet for kjøp og salg av bolig er trygt. I Nordland er tilliten til boligmarkedet større. Der mener halvparten at det er trygt.   

− Det norske boligmarkedet har vært i ubalanse lenge, der kjøpers rettigheter er dårlig ivaretatt. Kombinert med kunnskapsmangel skaper dette utrygghet. Dette har Forbrukerrådet påpekt i lengre tid, sier daglig leder i Gjensidige Bolighandel, Andreas Løvdahl Ulvær i en pressemelding.

Lav kunnskap

Mange kjenner ikke lovgivingen og heller ikke om selgers og kjøpers rettigheter er ivaretatt.

− All erfaring viser at kjøpere flest har enda mindre kunnskap enn det undersøkelsen kan tyde på. Sånn bør det ikke være, dette er tross alt en av de viktigste investeringene folk gjør i livet, sier Ulvær.

Han mener at for eksempel de færreste vet at feil som oftest må være vesentlige for at de skal ha et gyldig krav mot selger. Vanligvis må det koste mer enn 5-6 prosent av boligens kjøpesum.

Dekker også småfeil

En unik tilstandsgaranti, økt betydning av takstmannens rolle og en bedre og utvidet tilstandsrapport er Gjensidiges oppskrift for tryggere bolighandel.

− I dag gir altfor mange takster veldig dårlig oversikt over boligens faktiske tilstand, og fokuserer ofte mer på farge på veggene enn for eksempel om taket er tett, sier Ulvær.

Tjenesten er unik fordi den tilbyr en helt ny forsikring for bolighandel som tar vare på både selger og kjøper. Med Tilstandsgaranti på fem år reparerer Gjensidige både små og store feil som ikke er nevnt i tilstandsrapporten. Feilen trenger ikke være vesentlig, noe som svært ofte har skapt problemer når boligkjøpere oppdager skjulte feil og mangler.

− Med denne tilstandsgarantien, vil både boligselgere og boligkjøpere være trygge. Vår løsning gjør slutt på konflikter hvor et kobbel av advokater krangler om vesentlighetskrav, slik mange av dagens løsninger fører til, fastslår Ulvær.

Funn fra rapporten og informasjon fra Forbrukerrådet

  • Boligpuls er en rapport og større undersøkelse utarbeidet av analysebyrået YouGov for Gjensidige Bolighandel. Undersøkelsen er gjort blant et landsrepresentativt utvalg på 1618 respondenter, i januar 2018.
  • Hver femte i aldersgruppen 18 til 29 år svarer at de opplever boligmarkedet som utrygt (dobbelt så mange som gjennomsnittet av befolkningen).
  • 14 prosent av de som har kjøpt bolig de siste to årene mener at kjøpesummen ikke sto i forhold til forventningene.
  • Kun en av fire nordmenn føler seg kompetent til å vurdere et boligsalgsobjekt. Menn føler seg mer kompetente enn kvinner til å vurdere et salgsobjekt (32 prosent mot 20 prosent).
  • En av tre valgte å ta med seg en med fagkompetanse sist de var på visning. Flere enn halvparten sier at de vil velge dette dersom det er mulig på neste visning.
  • Nordmenn stoler mest på egne undersøkelser som informasjonskilde når de skal kjøpe bolig. Nesten tre av fem har mest tillit til seg selv. Deretter har mer enn halvparten av befolkningene tillit til tilstandsrapporter. Minst tillit har vi til salgsannonser, som kun en av fire stoler på.
  • Nesten halvparten av de spurte sier de kjenner innholdet i en tilstandsrapport. Kunnskapen om tilstandsrapporter stiger med alder, og er høyere blant menn enn kvinner. Undersøkelsen viser også at kunnskapen er høyere blant de som har opplevd konflikt ved bolighandel.
  • Tre av fire svarer at en utvidet tilstandsrapport ville bidratt til at både selger og kjøper ville følt seg tryggere. Denne tilbakemeldingen er lik for alle grupper i undersøkelsen.
  • Av de ulike aktørene i boligmarkedet er det forbrukermyndighetene folk har mest tillit til (48 prosent har tillit til disse). Takstmenn har noe større tillit enn eiendomsmeglere (hhv 39 og 36 prosent).

 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken