Etter to voldsomme branner i campingvogner går brannvesenet i Rana ut med en sterk advarsel før påske

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Den siste tiden har det vært to alvorlige branner i campingvogner i distriktet. To personer omkom i en campingvognbrann på Krokstrand og to personer måtte flykte fra flammene på Nesna etter at det tok fyr i en campingvogn. Bjørn Kvitnes i brann -og redningsetaten i Rana ber folk innstendig om å følge nøye med på viktige ting, før man skal tilbringe påsken på hytta eller i campingvogn.

– Det første man må tenke på er om det er muligheten til å rømme. Det kan være at det er snø utenfor vinduene som gjør at man ikke kommer seg ut, og hvis det er tilfelle må snøen fjernes. Man må også sjekke at det er røykvarsler, og at disse fungerer. Så er det dette med levende lys. Som i hus, men kanskje i enda større grad, må man passe på at disse ikke står og brenner uten at det er folk til stede. Brann i vogn og hytte eskalerer svært raskt, så følg nøye med. Man vet ikke ordet av det før hele campingvogna eller hytta er overten, sier Kvitnes.

I campingvogner og hytter er det som regel gassflasker. Her er det to ting man må passe ekstra på.

– Gass er eksplosivt, men kan også drepe stille. Derfor ber vi alle om å sjekke slangene som går fra flaskene. Disse morkner og bør byttes ut jevnlig. Flyttbare gassovner er ett moment jeg vil påpeke som ekstra farlig. Disse utgjør en betydelig kvelningsfare da de fjerne oksygenet fra rommet, og da kan det fort gå galt. Vi håper folk følger rådene fra oss og ønsker alle en riktig god, og trygg påske, sier Bjørn Kvitnes.

Dette er en fullstendig sjekkliste med tips fra brann -og redningsetaten i Rana:

Aktuell brannrisiko i campingvogner:

o Bruk av gass, herunder brann i forbindelse med gass og kvelning i forbindelse med gass. Det siste kan både skyldes lekkasjer, men også ikke minst bruk av frittstående gassovner i rom med dårlig ventilasjon, der oksygenmangel etter hvert fører til at forbrenningen utvikler CO gass.

o   Ettersyn og vedlikehold av gassutstyr og da spesielt gasslanger er viktige tiltak.

o   Gassutstyr må ikke brukes på annen måte enn det er beregnet for. Eksempel på feil bruk er terrassevarmere plassert inntil teltduk i fortelt eller brennbart materiale i spikertelt. Frittstående gassovner må ikke brukes uten tilsyn og absolutt ikke mens man sover.

o   Gassflaske må ikke stå i kabinettet i gassgrill under bruk. Dette kan føre til overoppheting og brann i kobling. Gassgrill (og andre grilltyper) må ikke plasseres inntil vegg eller teltduk.

o    Feilmonterte piper og ovner. Feil bruk av ovner.

o   De samme kravene til utførelse av fyringsanlegg i bolig, gjelder (selvsagt) også i hytter og spikertelt.

o   Feietjenesten i Rana har så langt ikke utført tilsyn på campingplasser. Ut fra informasjon fra andre feiervesen som har utført slike tilsyn, ser vi at feilmonteringer forekommer ofte. Eksempler på dette er: Ovn og røykrør fra ovn for nær vegg uten at denne er tildekket med brannmur, pipe med for liten avstand til brennbart materiale i takgjennomføring og uegnet (ikke godkjent) pipeløsning. Jeg kjenner til konkret tilfelle der en kombinasjon av de siste to eksemplene har ført til brann i spikertelt i Rana.

o   Eksempel på feil bruk, er opptenning med brennbar væske. Feil bruk er den vanligste årsaken til dødsbrann i forbindelse med fyringsanlegg.

o    Bruk av levende lys. Dette er minst like aktuelt som i boliger. Tente lys glemmes og forlates uten tilsyn. Gjerne i forbindelse med inntak av alkohol.

o     Elektrisk årsak. Det kan være feil i anlegg eller elektrisk utstyr, eller feil bruk av elektrisk utstyr.

o   Spikertelt utføres ofte med innlagt 230W el. Installasjon skal utføres av autorisert installatør, på samme måte som i bolig.

o   Eksempel på feil bruk av elektrisk utstyr er elektriske vifteovner som tildekkes i vanvare eller stilles opp for nær brennbart materiale. Slike ovner skal ikke brukes uten tilsyn.

o    Røyking er fortsatt en vanlig brannårsak, både i boliger og fritidsboliger – og campingvogner.

Krav til brannvern gjelder på samme måte i fritidsboliger (herunder campingvogner og spikertelt):

o    Det skal være tilstrekkelig antall røykvarslere som fungerer.

o   Dersom det begynner å brenne i en campingvogn uten fungerende røykvarsler mens man sover, er sjansen liten for at man våkner og kommer seg ut i tide.

o   Røykvarsleren må kontrolleres hver gang man kommer på hytta eller i campingvogna.

o   Det skal finnes hensiktsmessig slokkeutstyr i hver enhet (minimum 6 kg ABE pulver elle skum).

o   Gassvarsler anbefales.

DSB’s sider Sikker hverdag har noen artikler om gass og brannvern i hytter og på campingplasser:

o         Brannvern på camping https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/brannsikker-pa-camping/

o         Røykvarsler på hytta (like aktuelt i campingvogn/spikertelt) https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/husk-roykvarsleren-pa-hytta/

o         Vedlikehold av gassutstyr på hytta https://www.sikkerhverdag.no/gass/installasjon-og-vedlikehold/vedlikehold-gassutstyret-pa-hytta/

 

Trygg hyttekos

Trygg hyttekos – unngå brann på hytta. Mange tar ikke brannvern like alvorlig på hytta som hjemme, samtidig som det kanskje er ekstra viktig å være bevist på brannvern nettopp på hytta. Det er gjerne flere mulige brannkilder, som for eksempel mer fyring, mer bruk av levende lys og bruk av gass. Samtidig kan det ta lang tid for brannvesenet å rekke fram og du må dermed i større grad greie deg selv.

 

Noen gode råd:

 

o    Akkurat som hjemme, er røykvarsleren det viktigste livreddende brannverntiltaket. Sjekk røykvarsleren hver gang du kommer på hytta.

o    Gå aldri fra levende lys.

o     Ikke heng klær til tørk rett over ovnen.

o     Aske kan inneholde glør. Behandle aske på en forsvarlig måte.

o     Kontroller og vedlikehold gassutstyr jevnlig.

o     Ikke forlat hytta med elektriske apparater i bruk.

o     Kontroller at det finnes brannslokningsutstyr og at dette er i orden.

 

Viktig kontroll av gassutstyret

Påsken og våren står for døren, og med dette følger gjerne grilling og annen bruk av gassutstyr. Med enkle grep kan du hindre farlige gasslekkasjer.

Gasslangen blir tørr og morken etter en tids bruk. Hvis slangen sprekker, lekker gassen ut og kan gi eksplosjonsfare. Slik sjekker du slangen for lekkasjer:

o    Bøy på slangen og se etter sprekker.

o    Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.

o    Gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og koble fra gassflasken.

En god regel er også å bytte slangen hvert annet år. Sørg også for at regulatoren er riktig montert og låst fast på gassflasken før du åpner ventilen.

Vi minner også om at flyttbare gassovner ikke må brukes uten tilsyn. Og absolutt ikke i rom der noen sover, lyder anbefalingene fra brann -og redningsetaten i Rana.

Artikkeltags