Gå til sidens hovedinnhold

Rydder i gammel lov

Artikkelen er over 8 år gammel

Snart må 360.000 sameiere over hele landet forholde seg til en oppdatert lov.

(Siste)

I fredagens statsråd ble det nemlig nedsatt et utvalg som skal oppdatere den såkalte eierseksjonsloven.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete vil revidere loven som fikk sitt stempel allerede i 1997.

Den oppdaterte loven kommer også til å få konsekvenser for 32.000 næringslokaler.

– Vi må ha et lovverk som fungerer for folk. Det har skjedd mye på boligmarkedet disse årene, sier Navarsete til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Blant annet mangler loven en klar grense mellom vedlikeholdsansvaret til beboere og sameiet. Den mangler også regler om erstatning ved skade på eiendommen og hva som er fellesareal.

– Det kan også være vanskelig for kjøpere av en seksjon å vite om de har kjøpt en lovlig garasje- eller parkeringsplass, eller om plassen er knyttet til en seksjon på feil premisser, sier Navarsete.

Utvalget kommer til å foreslå lovendringer for å unngå interne konflikter mellom sameiere.

Det vil også se på hvordan finansierings- og pantsettingsmarkedet fungerer, og om loven er god nok for dem som skal ta stilling til søknader om seksjonering og mulige klager i slike saker.

Det er kanskje ikke mange som til daglig går rundt og tenker på denne loven, men alle boligsameier reguleres av eierseksjonsloven.

Den gjelder både helårsboliger og fritidseiendommer. Det er også en såkalt ufravikelig lov, med mindre noe annet klart framgår av sammenhengen. Det er derfor ikke mulig å gjøre avtaler som strider mot lovens bestemmelser.

Såkalte sameier er opprettet etter en oppdelingsbegjæring, der flere eier en bygning på en tomt sammen. Hver av eierne har enerett til bruk av en leilighet i bygningen.

Loven kan derfor plutselig få stor betydning for et stort antall norske boligeiere: Den regulerer nemlig eierforholdene til om lag 360.000 husstander og rundt 32.000 næringslokaler.

Eierseksjoner er mest utbredt i de store byene. 58 prosent av alle seksjoner befinner seg i landets ti største kommuner.

Spørsmål som er knyttet til loven er for eksempel beslutningsmyndighet, fordeling av felleskostnader, forsikring, vedlikehold, skader og erstatning.

Utvalget får et år på seg til å fullføre arbeidet med lovendringen. Sorenskriver Christian Fr. Wyller skal lede det regjeringsoppnevnte utvalget. (ANB)

Kommentarer til denne saken