I Helgeland tingrett vant Ole-Inge Sørensen fra Korgen fram i sin kamp mot det han oppfatter som en urimelig heving av husleia fra huseier Hemnes boligstiftelsen. Striden handlet hvor høyt man kan heve en husleie, når man benytter seg av begrepet gjengs leie. Dommen i tingretten senket Sørensen husleie til et nivå lavere enn det han opprinnelig hadde, da huseier kom med et krav om en betydelig vekst i leieprisen. Nå har styret i Hemnes boligstiftelse bestemt seg for ikke å akseptere rettens kjennelse.

Har anket

– Vi har anket dommen inn for lagmannsretten, sier styreleder Terje Ånonli i Hemnes boligstiftelse.

Han mener det er feil i hvordan retten bedømmer bevisene og hvordan rettsanvendelsen har vært.

– Så vil tiden vise om lagmannsretten velger å ta anken vår opp til behandling, sier Ånonli.

Han vet at saken i utgangspunktet er småkravssak, som isolert sett ikke har veldig store følger, men samtidig er det en sak er prinsipiell når det gjelder anvendelsen av begrepet gjengs leie innenfor et område.

– Det å ha rette leiesatser er viktig. I Hemnes kommune sliter man med at det er få utleieenheter. Det skyldes i hovedsak at prisnivået er så lavt, at ingen vil ta på seg kostnaden med å bygge nye utleieenheter, sier Ånonli.

Han forteller videre at grunntanken bak Hemnes boligstiftelse er å tilby leiligheter, som folk bor i en periode.

– Vi i styret ble overrasket over at det ikke fungerte slik. I mange av leilighetene bor folk lenge, sier styrelederen.

Ikke overrasket

Ole-Inge Sørensen, som gikk til sak mot Hemnes boligstiftelse, er slett ikke overrasket over at det endte med at dommen ble anket.

– Jeg ser at min motpart har skiftet advokat. For min del må jeg nå sette meg ned og skrive et tilsvar til anken, sier Sørensen.

Han poengterer at striden rundt husleiesatsene har pågått i hele 17 måneder.