Boligprisene i Norge steg med 3,0 prosent i årets første måned. Eiendom Norge mener endringer i utlånsforskriften har bidratt positivt.

– Boligprisene steg i januar som normalt for måneden, også kjent som januareffekten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Fredag la de fram tall som viser at boligprisene i januar ble 3 prosent høyere. Med det har boligprisene i Norge falt med 0,3 prosent totalt i løpet av de siste 12 månedene.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.367.609 kroner ved utgangen av januar.

– I fjor var januareffekten spesielt sterk på grunn av «avhendingsloveffekten». Mange ønsket å selge før endringene i avhendingsloven trådte i kraft og det tok lengre tid å forberede boliger for salg. Dette ga et lavt tilbud og historiens sterkeste januar-oppgang. I år er utviklingen som normal for måneden, noe de sesongkorrigerte prisene viser, sier Lauridsen.

Nesten 30 prosent flere solgte boliger

I alt ble det solgt 6.887 boliger i januar, noe som er 27,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Samtidig ble det i løpet av måneden lagt ut 6.219 boliger for salg, noe som er 9 prosent flere enn i samme måned i 2022.

– Det ble solgte mange boliger i januar, og det spesielt sammenlignet med januar i 2022. Salgsvolumet i år er på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 52 dager å selge en bolig i januar, opp fra 47 dager i desember. Kortest salgstid har Bodø m/Fauske med 35 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 78 dager.

– Salgstiden øker svakt, men det går fortsatt raskt å selge en bolig i Norge, sier han.

Endringer i utlånsregler bidro positivt

Lauridsen peker på at regjeringens lettelser i utlånsforskriften, som fra 1. januar gjorde det lettere å få boliglån, har bidratt positivt til prisutviklingen.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår ville utviklingen i boligmarkedet trolig vært svak. Lettelsene innebærer blant annet en betydelig forbedring av kjøpekraften i boligmarkedet for husholdninger med vanlige inntekter, sier Lauridsen.

Eiendom Norge venter en svak utvikling i boligprisene de neste månedene.