Plastavfall til besvær.

Innsamling av plastavfall er blitt et stort traume for mange mennesker, særlig for oss som bor i borettslag. Men hva skal man gjøre?

Mange av oss, som bor i borettslag er i praksis avskåret fra å delta i denne viktige dugnaden. Avskåret på grunn av at vi har et avfallsselskap i Rana som ikke er mottakelig for noen form for argumentasjon. Vi som bor i, særlig nyere borettslag, har rett og slett ikke plass hverken inne eller ute for de tiltak HAF har påtvunget oss, nå på permanent basis.

Vi er selvfølgelig klar over at folk som har stor garasje, en carport eller en ledig kjeller eller et redskaps hus e.l. godt kan leve med denne ordningen, men vi som bor i små leiligheter, har en garasje som mer er tilpasset en el-sparkesykkel enn en bil og som totalt mangler innomhus fellesareal, vi har altså ingen mulighet til å etterkomme HAFs krav. Alternativet for oss er å ha big bag’en som HAF påstår vi skal bruke, plassert i gangen eller på soverommet. Det er selvfølgelig ikke aktuelt og med det resultat at plastavfallet havner i restavfallet. En lite tilfredsstillende løsning for alle. Ja faktisk et negativt miljøbidrag .

I samtale med HAF mente en representant derfra at vi kunne ha plastsekken på vaskerommet, det hadde han. Hvilket vaskerom sier jeg. Det er ikke eksisterende i de fleste leiligheter. Når man møter slik manglende forståelse og innsikt, finner vi det nytteløst med videre argumentasjon ovenfor HAF.

Vi har selvfølgelig også registrert at SHMIL får dette til på en forbilledlig måte, trolig fordi de er løsningsorienterte.

Vi ser derfor ingen annen utvei enn å appellere til eierne om å instruere HAF slik at en ordning på linje med våre nabokommuner og som folk kan leve med kommer på plass.

For Mofjellplatået borettslag.

Lars Forsbakk

Alf E. Olsen

Siv Mosling

Eninar Norseth

Mette Johansen