Brannmannskapet kom ikke til for å slukke før de fikk revet ned vegger og tak.