Nå er jeg helt enig med sjefredaktøren i Rana Blad og det hun skriver. Noen i PLU har nok begynt å tenke litt over hvordan de skal få folk til å reise via Hauan. Derfor er overskuddspengene gode å ha.
Pengene skulle gå til tilskudd for bygging, ikke ruteplanlegging. Noe som ikke hadde vært nødvendig hadde det vært stor nok befolkning i området.

Les også

Den store flyplass-spleisen var skikkelig gøy og vi var «alle» med på moroa, men nå er det med en viss bismak

Det er muligens slutt på at Rana kommune åpner pengesekken så snart PLU måtte ha behov for kapital. Nå skal 450 millioner kroner ut av kommunekassen som er et betydelig beløp. Så hvem vil dette komme til å gå utover? Da med tanke på tjenestetilbud for innbyggerne.

Sannsynligheten er vel at det rammer de som ikke reiser så mye med fly, de eldre og de svakeste. Kutt i eldretjenesten er det enkleste og det første som må lide for å få endene til å møtes. Ganske utrolig når de som sitter med makta vet at behovet her bare blir større.

PLU har stått med åpne armer og tatt imot penger fra idrettslag, penger som blir betalt til medlemskap og innsamling gjennom doningsøkter, vaffel- og pølsesalg. Jeg har god erfaring i hvor mye jobb som må til for å få inn penger til lag og foreninger. Det er vanskelig å forstå at ledere tar av klubb og foreningskasser penger til å finansiere en flyplass som er Statens ansvar.

Nå kommer det for en dag at PLU trenger flere millioner til markedsføring. PLU kan jo prøve å legge ut innsamlingsliste i Vefsn og på Alstahaug. Tror ingen av disse to områdene er villige til å betale for å få sine flyplasser nedlagt. At PLU trenger millioner for å få andre flyselskap enn Widerøe til å komme innom Hauan, er ikke vanskelig å forstå. Det begynner vel å gå opp for noen, at det er for lite folk i Rana til å opprettholde en forsvarlig drift.

Dette blir en flyplass for Rana så lenge de andre flyplassene på Helgeland består. Hovedargumentet fra PLU i mange år, har vært å komme seg til Oslo for en rimelig penge. Nå har endelig noen i PLU forstått at det er ikke så enkelt å få det til.

I 2019 sa Avinor at prosjektet verken var samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt, men Solbergregjeringen med sine støttespillere overkjørte alt av rapporter. Det var valgtider!

Nå ser vi rapporter fra hele verden om katastrofer, som på de aller fleste gjør et veldig inntrykk. Og verre skal det bli, sies det. Også her i landet snakkes det ikke om annet enn at vi må ta vare på miljøet, men gjør vi det? Jeg ønsker at folk tar seg en tur på Hauan, og ser med selvsyn området på over 3000 mål hvor det skal planeres ut ei flystripe med 45m bredde og 7–8 meter skuldre, asfaltert. Utenom dette 50–60 meter planert på hver side, med ei lengde på 2,2 km. Dette i en type terreng som neppe noen flyplass i Norge er bygd før.

Hvor mange 100.000 liter med diesel kommer til å bli svidd av? Tusenvis av kilo med sprengstoff skal brukes, store myrområder fjernes, samt alt av skog. Men når det gjelder flyplass behøves det ikke å tas hensyn til miljø. Det er så nødvendig med en storflyplass i Rana at hele samfunnet ville stoppet opp, uten dette prosjektet: Helst en flystripe på 2,4 km, for å ta ned en maskin som kunne fly direkte til Bangkok. Her må det være en form for stormannsgalskap og ikke noe annet.

Nå arbeides det med at det skal flys mer, noe som vil øke forurensingen. Snakker om at politikerne møter seg sjøl i døra. Det står jo ikke til troende det politikerne sier om å spare miljø.

På Mo har vi en jernbane som går gjennom byen og den er ikke særlig miljøvennlig. Her er det ikke en politiker som løfter en finger, for å få bort diesellok som bruker 3000 liter diesel på turen Trondheim – Bodø. Ganger du dette opp med antall tog i døgnet, året rundt, så blir det store tall. Jeg tror politikerne må tenke over på hva de prioriterer.

Arne J Alte