Kreftforeningens representant i Helgelandssykehusets brukerutvalg, Trine-Mari Aavitsland tok initiativ til et ekstraordinært møte for å få informasjon om, og diskutere situasjonen knyttet til at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene for pakkeforløp.

Informasjonen kom fram på styremøtet i Helgelandssykehuset i mai, og har vakt reaksjoner fra pårørende- og brukerrepresentanter i Norland og Nord-Norge, fra Kreftforeningen sentralt og politisk.

– Det er viktig at pasientene det gjelder slipper unødvendig venting og belastning, uttaler brukerutvalget.

Lederen i Helgelandssykehusets brukerutvalg Anne Lise Brygfjeld oppsummerer det slik i ei pressemelding etter det ekstraordinære møtet:

– Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har hatt et ekstraordinært brukerutvalgsmøte den 10. juni. Der fikk utvalget en grundig orientering fra medisinsk direktør angående pakkeforløp for tarmkreftpasienter og redusert måloppnåelse i ventetider etter flytting av tarmkreftkirurgi fra Helgeland til Nordlandssykehuset.

Brukerutvalget har fokus på pasientenes sikkerhet. Vi har tillit til at Helgelandssykehuset, i samarbeid med Nordlandssykehuset og Helse Nord, løser denne saken slik at behandlingsfrister overholdes. Det er viktig at pasientene det gjelder slipper unødvendig venting og belastning.

Brukerutvalget vil følge med utviklingen i saken og ta den opp igjen på første møte til høsten. Vi vil se saken i sammenheng med ny revidert regional kreftplan.