[HELGELENDINGEN] – Vi har fått en fantastisk ny kjørevei. Vi ser samtidig ingen trafikksikkerhetsmessig endring i forhold til vind. Enkelte steder har forholdene kanskje blitt verre, fordi den nye veien flere steder ligger høyere i terrenget og fordi store sideareal er avskoget, sier bussjåfør Ketil Karlsen.

21. januar havnet en liten lastebil av veien ved Mjåvatnet i Vefsn, i forbindelse med stormen Frank. To dager senere meldte Statens vegvesen om vanskelige kjøreforhold på samme sted.

Episodene kan stå som eksempler på det «alle» vet, nemlig at E6-strekningen forbi Mjåvatnet og videre nordover til Angermoen tidvis er svært utsatt for ekstrem kastevind fra øst.

- Som på fjellet

Dette kan bussjåførene Otto Stordal, Kjell Roger Bjørhusdal og Ketil Karlsen bekrefte.

Stordal og Karlsen er tillitsvalgte for sjåførene i Boreal. Bjørhusdal er verneombud.

– Vi sammenlikner strekningen med vindutsatte bruer og fjelloverganger. Her er ekstremvind, til tider. Nå bør noe gjøres. Formålet må være å forebygge ulykker, sier Stordal, som har rundt ti års erfaring med å kjøre buss på strekningen.

– Vinden her er svært ujevn. Det kan være helt stille. Så brått kommer ei intens vindkule. Bussen kan i verste fall bli presset av veien, eller over i feil kjørebane, sier Stordal.

Fire tiltak

De tre sjåførene etterlyser primært fire fysiske tiltak. Det ene er en vindmåler på hver side av strekningsområdet. Det andre er et overvåkingskamera. Det tredje er en automatisk oppdatering av omkjøringsskiltet som står på Halsøy. Det fjerde er en fjernstyrt bom som kan stenge veien ved Mjåvatnet.

Ikke minst så poengterer sjåførene at vindmålerne, kameraet, bommene og omkjøringsskiltet alle må være koplet direkte til Veitrafikksentralen (VTS).

– Slik at vi kan få et varsel om sterk vind, og dermed fatte et kvalifisert vedtak om vi skal kjøre omkjøringsveien via fylkesvei 78. Dette gjelder selvsagt alle sjåfører. Folk sørfra eller fra utlandet har neppe lokalkunnskap om forholdene ved Mjåvatnet. I dag er det slik at det i stor grad er opp til brøytebilsjåføren på strekningen om veien bør stenges. Det blir litt tilfeldig. Vi ønsker et kollektivt verktøy som sier noe om vindstyrken på stedet, sier Stordal.

– Det blir langt enklere for oss som selskap og som enkeltsjåfører å vurdere omkjøring, supplerer Bjørhusdal.

– Veitrafikksentralen er korrekt instans for å samle informasjonen om værforholdene. Vi ønsker en dialog om problemstillingen med VTS og med Statens vegvesen, legger Karlsen til.

Enormt vindfang

Sjåførene poengterer at moderne busser har et enormt vindfang, og samtidig relativt lav vekt.

Bussen som Ketil Karlsen kjører når Helgelendingen er med på tur, er for eksempel 3,9 meter høy og 14 meter lang. Vekta er 14,6 tonn.

– Også trailere har stort vindfang. Men vekta er ofte betydelig større, kanskje opp mot 50 tonn. En brøytebil er på sin side mer kompakt og ikke så høy. Det er ikke alltid enkelt for en brøytebilsjåfør å vurdere faren for en buss eller andre kjøretøy med stor vindflate og relativt lav vekt, sier Bjørhusdal.

Stordal opplyser at en buss for en del år tilbake ble blåst av veien nær Mjåvatnet.

– Ei stor ulykke koster trolig mer enn kostnaden med å montere utstyret vi etterspør, sier Stordal.

Prosjektleder for E6 Helgeland er Bård Nyland.

Han sier at veien ved Mjåvatnet ble stengt under stormen Frank, sist uke.

– Trafikkvakter dirigerte trafikken på stedet. Trafikken ble i tillegg dirigert via fylkesvei 78, sier Nyland.

- Følger med

Han poengterer at veivesenet kjenner til ekstra utsatte veistrekninger, inkludert Mjåvatnet.

– Vi er derfor spesielt opptatt av disse områdene i forbindelse med hardt vær. Vi har i dag ingen planer om å montere utstyret sjåførene etterspør. VTS er alltid oppdatert på værforholdene. Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med dem for værinformasjon.

– Men er VTS til enhver tid oppdatert på lokale steder som Mjåvatnet?

– Vi har ikke kamera på hvert værutsatte sted. Vi har folk ute på veiene hver eneste dag som følger med. Når været er ille så stenger vi veien. Vi følger værprognosene fra time til time hver dag. Det gjør vi for å unngå at uvær kommer overraskende på oss.

– Sjåførene ønsker dialog og en prosess for om mulig kunne få utstyret på plass?

– Vi er i god dialog med Boreal og vi kan gjerne diskutere slike tiltak. Men vi har foreløpig ingen planer på dette stedet.

Plante?

– Er forholdene langs veien på strekningen verre enn på gamle E6?

– Nyveien er konstruert på en måte som reduserer opphoping av snøskavler. Vi vurderer å plante til i sideareal langs strekningen. Effekten av dette vil naturlig nok ta tid; trær skal vokse.

– Sjåførene sammenlikner Mjåvatnet med fjelloverganger. Hva sier du?

– Våre entreprenører er veldig godt kjent med veinettet. Vi har som sagt et ekstra godt oppsyn med områder som er spesielt utsatt, sier Nyland.