Etter mange leserinnlegg angående Bustneslia og fremkommelighet og vanskelige kjøreforhold. Løfte om tunell og Fylkets ansvar. Selv om det skulle vedtas at det skal bygges tunell vil den tidligst stå ferdig om 3 år muligens 4 år. Hva skal skje i mellomtiden ingen ting og problemet er det samme. I henhold til veitrafikkloven er det sjåførens ansvar at kjøretøyet er skodd etter forholdene. Men sjåføren har et problem så lenge han ikke vet hvilke forhold som møter han. Det er ett stort problem. Det er anlagt stopperplasser som er merket for å legge på kjettinger og ikke mer. Utenlandske sjåfører med manglende kunnskaper i norsk vil ha problemer med å forstå hva dette betyr. Problemene i bustneslia varierer etter værforholdene og det meste av tiden går det greit.

Mulighetene til å informere sjåførene er ganske enkle med dagens teknologi. Ei lysende informasjonstavle i begge endene av bustneslia som kan styres av veisentralen. Ved behov for å bruke kjettinger slås den på viser blinkende kjettingspåbud slik at sjåførene får informasjon om hva de skal forholde seg til. Selvfølgelig er det noen som ikke følger informasjonen. De bør bøtelegges slik at de tenker seg om neste gang. Transportmegleren bør også informere transportøren om vanskelighetene i Bustneslia slik at sjåføren på forhand vet hva som møter han på kjøreturen. En forebyggende sak som lar seg gjennomføre raskt og til veldig lave kostnader. Og som forhåpentligvis vil redusere problemene inntil permanent løsning kommer på plass.


Jan-Georg Bang