Fylkesrådet utsetter den planlagte utbedringen av Bustneslia

DEL

Utbedring av vegstrekningen var planlagt ved hjelp av den ekstra veimilliarden som fylkestinget vedtok i 2019, og som skulle brukes til viktige næringsveistrekninger i et fireårsperspektiv, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Nå må prosjektet utsettes, for å skjerme de videregående skolene i fylket.

- Vi har i økonomiplanen for 2020-2023 vært nødt til å nær halvere satsingen på viktige næringsveier, for å prioritere videregående skole i stedet. Derfor har vi ikke mulighet til å realisere satsingen på fv. 810 Bustneslia nå, sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp).

- Arbeidet med å få realisert dette og andre vegprosjekter skal likevel fortsette. Fylkesrådet vil synliggjøre ovenfor regjering og storting at det er nødvendig med statlig medfinansiering for å få realisert slike store prosjekt på viktige fylkeskommunale næringsveier. Fylkesrådet minner om at forfallet på fylkesvegene er eskalerende og midlene som brukes til vedlikehold av fylkesveier er på et minimum av hva som er forsvarlig. Det er derfor kritisk å finne midler for å få en heving av standarden på de viktigste fylkesveiene i Nordland, mener Bentzen.

På fylkesveien i Bustneslia var fokus på å utbedre flaskehalser som skaper problemer for tyngre kjøretøy, særlig på vinterstid. Det er i et forprosjekt sett på ulike løsninger både med og uten tunnel. Disse løsningene er det behov for å utrede videre. Prosjektet ble kun lagt inn med et oppstartsbeløp, og en realisering forutsatte bompenger og/eller statlig medfinansiering. Avhengig av hvilken løsning som blir valg er totalkostnaden antatt å være på mellom 650-800 millioner kroner, står det i pressemeldingen.

Artikkeltags