Vinteren er her, og med den det sedvanlige trøbbelet i Bustneslia. Selv om vi så langt denne sesongen ikke har hatt mange dager med snøfall, så har vi allerede skrevet mange saker om vogntog på tvers, utforkjøringer, stengt vei og lange køer.

Onsdag var Bustneslia stengt store deler av dagen etter at to vogntog havna utfor veien. Bare flaks gjorde at ikke det ene av disse to forsvant langt ned i ura, med et langt alvorligere utfall enn timevis med stengt fylkesvei. Forholdene skal selvsagt ikke være slik de var i Bustneslia på onsdag. Men likevel er de slik, gang etter gang etter gang.

Dårlig skodde trailere kommer seg ikke opp bakkene, eller enda verre de kommer skliende på tvers på tur nedover

 

Selv om det heldigvis ikke er hverdagskost at veien er stengt over et så langt tidsrom, vet vi inderlig godt at dette veistykket i mange måneder framover vil by på enorme problemer. Og livsfarlige situasjoner.

Det er bestemt at det skal bygges tunnel, men det vil gå enda mange år før den står ferdig. Ikke før i 2022 ligger det an til oppstart med tunnelprosjektet, og i mellomtida vil denne veistrekninga fortsette å skape trøbbel.

Dårlig skodde trailere kommer seg ikke opp bakkene, eller enda verre de kommer skliende på tvers på tur nedover. Det er en kjensgjerning at de som ferdes langs denne strekninga, sitter med hjertet i halsen, skrekkslagne ved tanken på hva som kan møte dem rundt neste sving.

Det er fullstendig uakseptabelt at forholdene i Bustneslia var slik de var på onsdag

 

Ofte er det dårlig skodde utenlandske vogntog med sjåfører med begrensa erfaring på vinterføre, som forårsaker problemene på denne belasta veistrekninga. Vogntogene som fikk trøbbel på onsdag var imidlertid norske og de var skodd for vinterføre. Men, det hjelper fint lite når svikten i vedlikeholdet på veistrekninga er total.

Det er fullstendig uakseptabelt at forholdene i Bustneslia var slik de var på onsdag. At Statens vegvesen og Mesta innrømmer at vedlikeholdet ikke var bra nok, hjelper fint lite de som ble stående i timevis i kø, langt mindre sjåføren som kunne satt livet til hadde ikke trekkvogna hans blitt hengende på rekkverket.

Når det er så glatt at biler og vogntog seiler rundt, er det udiskutabelt at Mesta har vært for seint ute med å strø. At de da sender en bil for å måle friksjonen mens vogntog står i grøfta og henger på rekkverket, kan ikke sies å være annet ei gedigen feilvurdering.

Vi trenger trygge veier. De som har ansvaret for det, får snarest sørge for at vi får nettopp det.

 

Statens vegvesen krever at Bustneslia skal være strødd og vedlikeholdt 24 timer i døgnet, dessverre er det åpenbart at dette kravet umulig kan sies å være innfridd så langt denne sesongen.

Statens vegvesen og Mesta må mer enn gjerne sette i gang undersøkelser for å finne ut hvor svikten har skjedd. At Statens vegvesen forstår at folk er frustrerte og kommer med en beklagelse er også helt på sin plass. Det er imidlertid ikke forståelse og beklagelser vi trenger.

Vi trenger trygge veier. De som har ansvaret for det, får snarest sørge for at vi får nettopp det. Det bør være en overkommelig oppgave å få strøbilene ut – før det går menneskeliv i Bustneslia.

Marit Ulriksen, sjefredaktør Rana Blad