Nordland Venstre går inn for realisering av Nord-Norge-banen. Nord-Norgebanen koster bare 1/3 av ferjefri E39, reduserer klimautslippene og binder landet tettere sammen.

Jernbanedirektoratet har lagt fram sitt kostnadsanslag og en samfunnsøkonomisk analyse for en jernbane fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen) ut på høring. Analysene viser at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste over 100 milliarder kroner. Mange vil la seg skremme av beløpet. Andre vil bruke det mot prosjektet. Det mener vi det er liten grunn til.

Det pågår i dag enorme samferdselsprosjekter rundt i hele landet. Det vedtatte ferjefri E39 på Vestlandet kommer til å koste tre ganger mer enn Nord-Norgebanen. Generelt sett er omtrent ingen norske samferdselsprosjekter lønnsomme rent samfunnsøkonomisk. For eksempel er det kun dobbeltspor på Ofotbanen, innseiling Senjahopen og Kjøllefjord fiskerihavn som i dagens NTP er samfunnsøkonomisk lønnsomt i hele Nord-Norge. Alle veiutbyggingene i dagens NTP i hele Nord-Norge er samfunnsøkonomisk ulønnsomme! Betyr dette at det ikke skal bygges veier i Nord-Norge i framtiden? Nei, selvfølgelig ikke, for veien er viktig for folk og næringslivet i nord. Hvorfor skal det være annerledes med jernbanen? Det mest lønnsomme var om alle bodde på ett sted. Det gjør vi som kjent ikke.

Det er en forventning om økt produksjon av fisk og turisme som ligger til grunn for ønsket om å gjøre nye vurderinger, som nå er framlagt. Nordland Venstre ser at det i tillegg vil være viktig for å knytte sammen en langstrakt landsdel. Det vil bli mye enklere å bosette seg i ressurssterke regioner, om det blir enklere å reise. En elektrisk jernbane vil også redusere klimautslippene og på den måten bidra til at vi oppnår målene i Parisavtalen. Om nasjonen Norge mener noe med at Nord-Norge er en viktig region for landet, så har man en ting å gjøre. Sett i gang. Det vil bli sett på som svært klokt for ettertiden.

En ny utredning om 25 år, er det siste vi trenger. Venstre fikk Nord-Norgebanen opp av skuffen. Nordland Venstre vil jobbe knallhardt for at den ikke forblir et skrivebordsprosjekt. Vi forventer at samtlige nordnorske politikere, på tvers av partier og fylker, kjemper en felles kamp for å få Nord-Norge på skinner. Noe annet vil være et historisk feilgrep.

Arne Ivar Mikalsen, 1.-kandidat til fylkestinget for Nordland Venstre
Anja Johansen, 2.-kandidat til fylkestinget og leder av Nordland Venstre
Tarjei Svalbjørg, 3.-kandidat til fylkestinget for Nordland Venstre
May Valle, gruppeleder og 4.-kandidat til fylkestinget for Nordland Venstre
Mats Hansen, 5.-kandidat og organisatorisk nestleder i Nordland Venstre
Ida Gudding Johnsen, 6.-kandidat og politisk nestleder i Nordland Venstre