Trodde du det var fritt fram for å bygge etter regelendringen? Da tok du feil og det gjør mange andre

Veiledere på nett: Marthe Brun Farholm og Jan Terje Strandås sier at informasjon om de nye reglene for byggesaksbehandling ligger tilgjengelig på Rana kommune sine nettsider. FOTO: øyvind bratt

Veiledere på nett: Marthe Brun Farholm og Jan Terje Strandås sier at informasjon om de nye reglene for byggesaksbehandling ligger tilgjengelig på Rana kommune sine nettsider. FOTO: øyvind bratt

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Nye regler for byggesaksbehandling fra 1. juli gjør det kanskje enklere for deg, men de krever at du er oppmerksom.

DEL

De nye reglene sier at man for eksempel ikke behøver å søke om å sette opp frittstående bygninger på inntil 50 kvadratmeter.

– Det nye regelverket er et forsøk på forenkling av det tidligere systemet, sier Jan Terje Strandås, byggesakssjef i Rana kommune.

Likevel gjelder det under forutsetning at utbyggerne tar hensyn til de ytre rammene som ligger i reglene for unntak fra søknadsplikten.

– Byggetiltakene skal ikke kunne brukes til varig opphold. Man trenger ikke søke etter plan- og bygningsloven, men det kan være andre lovverk som gjør tiltaket søknadspliktig. I tillegg er det meget viktig å understreke at man plikter å melde fra til kommunen når bygget er ferdig, sier Strandås.

Veileder deg på nett

Slik regelverket var før, utførte kommunen avklaringene for deg gjennom ordinær saksbehandling. Nå er ansvaret for å avklare lovligheten av disse mindre byggetiltakene, overlatt til deg som utbygger.

– På nettsidene til Rana kommune finnes veiledere en kan benytte. I tillegg har Direktoratet for byggkvalitet laget interaktive løsninger der du kan få hjelp til å forsøke å avklare lovligheten av tiltaket du planlegger, sier Strandås.

Generell informasjon

Det er likevel ikke så enkelt. Du har nemlig andre hensyn å ta.

– Lokale reguleringsplaner er ikke noe Direktoratet for byggkvalitet har forutsetning for å kjenne til, og dermed er det veldig viktig å undersøke hvilke bestemmelser som gjelder der det skal utføres byggetiltak, sier Marthe Brun Farholm, juridisk rådgiver ved byggesakskontoret.

– Rana kommune kan bistå med hjelp til den generelle informasjonen, som også kan være vanskelig å finne ut av.

Spesielle bestemmelser

Dersom det viser seg at et område har en begrensing på garasjestørrelse på for eksempel 36 kvadratmeter, kan en ikke bygge en garasje på 50 kvadratmeter. Det til tross for at loven sier det.

– Det er slik at de spesielle bestemmelsene går foran de generelle bestemmelsene.

– I slike tilfeller må en søke om dispensasjon fra gjeldene planer, sier Farholm.

Artikkeltags