Sterkt kritisk til tvungen renovasjonsavgift for campingvogner - har engasjert advokat

På bakgrunn av Shmils planer om å innføre renonvasjonsavgift for campingvogner har Norsk bobil campingvognklubb engasjert advokat.