Carsten Rimer blir daglig leder: - Målet er å produsere verdens beste og reneste laks, både i vann og på land