Det er i en pressemelding fra Enova det fremgår at Celsa Armeringsstål As får 121,4 millioner kroner i støtte for å bygge en ny valseovn i Mo i Rana.

Den nye valseovnen vil kunne bruke opptil 100 prosent hydrogen, og prosjektet består av ny ovn, nye brennere og nytt styringssystem.

– Fornybar hydrogen har et betydelig potensial for å redusere klimagassutslippene i industrien, så vel som i transportsektoren. Dette er et prosjekt som kan ta Celsa nærmere målet om nullutslipp i 2050 og som kan bidra til nødvendig teknologiutvikling, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Også klima- og næringsminister Espen Barth Eide (Ap) stiller seg bak tildelingen og gratulerer også selskapet med pengene.

– Dette tiåret skal vi mer en halvere norske utslipp sammenlignet med 1990, og Celsa er en bedrift som jobber for å ta oss mot dette målet. I dag får Celsa støtte til å ta i bruk hydrogen som erstatning for fossil gass ved anlegget sitt i Mo i Rana, et godt eksempel på omstillingsevne vi trenger i norsk industri. Hydrogen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet, og jeg vil gjerne gratulere Celsa og Mo i Rana med dette grønne prosjektet, uttaler Barth Eide i pressemeldingen.

Selv trekker Celsas Susanne M. Nævermo Sand, som er prosjektleder for hydrogen-etableringen, frem at selskapet vil bli ledende teknologisk på grønn omstilling.

– Dette prosjektet er viktig for at Celsa skal nå sine klimamål. Teknologien vi i CELSA trenger som kan levere kraften som trengs for vår drift på 100 % hydrogen, finnes ikke i verden i dag. Vi vil derfor bli ledende teknologisk på grønn omstilling når dette står klart. Prosessen krever ekstrem innovasjonskraft fra flere av våre samarbeidspartnere og har en høy spredningseffekt både inne stålindustrien, men også andre aktører innen prosessindustrien. Med hydrogen som drivstoff i valseverket i Mo i Rana kan vi eliminere våre egne utslipp fra valseprosessen, noe som vil redusere det totale CO2-utslippet fra produksjonsprosessen i Mo med rundt 60%. Dette vil være et solid skritt fremover i det grønne skiftet, uttaler l, sier Sand, som i tillegg er Head of Sustainability & Strategy CELSA Nordic.

Les mer: