Etter en befaring i Klokkerhagen har Celsa BIL besluttet å flytte Celsastafetten fra 28. mai til 18. juni.

– På grunn av store snømengder, en vårsmelting som har latt vente på seg, og temperaturutsikter de neste 2 ukene i området 2–10 grader, er vi kommet fram til at risikoen for at løpet ikke lar seg gjennomføre denne datoen er stor, sier Celsa BIL i en pressemelding.

I samråd med sine samarbeidspartnere har de derfor kommet fram til at det mest hensiktsmessige er at Celsastafetten flyttes.

– Vi har også tidligere hatt store snømengder i begynnelsen av mai, men ikke i kombinasjon med temperaturer nært frysepunktet i hele mai. Vi har også sjekket med meteorologiske tjenester som spår at temperaturene kommer til å holde seg på ett stabilt lavt nivå ut mai. Dette er dessverre forhold vi ikke rår over, og det er bedre å ta en slik beslutning nå enn å måtte avlyse rett i forkant av selve løpsdagen, heter det i pressemeldingen.