Rana Blad mener: Det må være lov å stille spørsmål ved den framgangsmåten Coop Sør-Helgeland nå har valgt

UNDRENDE: Styreleder i Coop Helgeland, Toril Valla, stiller seg undrende til hva mer Coop Sør-Helgeland vil ha igjen for å fusjonere med Coop Nordland enn de ville hatt med en fusjon som samlet helgelandsregionen. Foto: Hugo Charles Hansen

UNDRENDE: Styreleder i Coop Helgeland, Toril Valla, stiller seg undrende til hva mer Coop Sør-Helgeland vil ha igjen for å fusjonere med Coop Nordland enn de ville hatt med en fusjon som samlet helgelandsregionen. Foto: Hugo Charles Hansen

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederÅ velge bort en mulig fusjon innad på Helgeland framstår som noe underlig.

Coop Sør-Helgeland vil slå seg sammen med Coop Nordland, og velger dermed å hoppe bukk over Coop Helgeland med tanke på en fusjon. Å velge bort en mulig fusjon innad på Helgeland framstår som noe underlig. Coop Sør-Helgeland har ikke engang tatt kontakt med Coop Helgeland for å diskutere en fusjon.

Det til tross for at Coop Helgeland tydelig har signalisert at de er åpne for ei sammenslåing, som ville samla hele helgelandsregionen. Det må være lov å stille spørsmål ved om den framgangsmåten Coop Sør-Helgeland nå har valgt, vil gi det resultatet som er mest formålstjenlig for deres medlemmer.

I et samla Coop Helgeland, ville det for eksempel ikke vært unaturlig å tenke seg at hovedkontoret ble lagt til Brønnøysund.

Det vil medlemmene i Coop Sør-Helgeland faktisk ikke være i stand til å ta stilling til, når de på årsmøtet onsdag får fusjonsplanene på bordet. All den tid det kun foreligger ett fusjonsalternativ, finnes det ikke et sammenligningsgrunnlag med tanke på hva som ville vært mulig å få til sammen med Coop Helgeland. I så måte er det er kanskje på sin plass å henlede oppmerksomheta til det styreleder Toril Valla i Coop Helgeland sa til oss da fusjonsplanene ble kjent: Jeg er helt sikker på at vi ville ha strukket oss langt for å få til en fusjon til beste for hele helgelandsregionen.

LES MER (+): Coop Sør-Helgeland ønsker å fusjonere med Coop Nordland. Coop Helgeland forstår ingenting: – Merkelig at de ikke har tatt kontakt med oss

I et samla Coop Helgeland, ville det for eksempel ikke vært unaturlig å tenke seg at hovedkontoret ble lagt til Brønnøysund. Å se for seg noe tilsvarende hvis Coop Sør-Helgeland fusjonerer med Coop Nordland, er ren utopi. Hovedkontoret i det nye fusjonerte laget havner garantert i fylkeshovedstaden.

Coop Sør-Helgeland og Coop Nordland velger å spille et høyt spill

Dette burde kanskje årsmøtedeltakerne i Coop Sør-Helgeland merke seg – og følgelig stille noen betimelige spørsmål til administrasjonen omkring. Å skulle avgjøre framtida til Coop Sør-Helgeland på bakgrunn av kun ett framlagt fusjonsalternativ, vil forhåpentligvis noen finne grunn til å stille spørsmål ved.

Coop Sør-Helgeland og Coop Nordland velger å spille et høyt spill, for det er ikke usannsynlig at Coop Helgeland på bakgrunn av det som nå skjer, vil vurdere andre løsninger. Da er det ikke veldig sannsynlig at de vil vende blikket til Bodø, etter det som nok oppfattes som urent trav både fra Bodø og Brønnøysund.

Når Coop Nordland-direktør Lars Arve Jakobsen trekker fram at fusjonering er helt i tråd med de strategiske tankene fra Coop sentralt, der man ønsker seg færre samvirkelag, så bør han kanskje ikke bli overraska om Coop Helgeland retter blikket både nordover og sørover.

Da blir ikke Coop Nordland og Coop Sør-Helgeland den handelsgiganten i nord som de ser for seg. Uansett er det sørgelig at Coop Sør-Helgeland er i ferd med å spille kortene sine på en slik måte, at muligheten til å styrke helgelandsregionen gjennom ett stort samvirkelag, nå skusles bort. Og Helgeland igjen mister et hovedkontor.

Muligheten til å styrke helgelandsregionen gjennom ett samvirkelag, skusles bort.

Artikkeltags