[HELGELENDINGEN] - Det er en svært krevende situasjon både for pasienter og ansatte ved sykehjemmet. Vi har pr. i dag 17 pasienter som har vært og er smittet. Pr. nå 3 pasienter er ute av isolasjon og har klart seg godt gjennom sykdomsforløpet.

Sykehjemstjenesten iverksatte tiltak med en gang smitte ble kjent og har gjennom disse ukene ytterligere forsterket tiltakene. Tiltakene er gjennomgått med utbruddsgruppen ved FHI og man vil fortsette å ha dialog rundt tiltakene.

Dette er noen av tiltakene:

* Avdelingen fortsetter å holde stengt.
* Det er pr. ingen felles aktiviteter.
* Man fortsetter testing av ansatte og pasienter hver dag,
* Ansatte bruker fullt smittevernutstyr i kontakt med pasientene
* Ingen kan jobbe på tvers av avdelingene
* Iverksatt forsterket renhold

- Det er viktig å understreke at ansatte, lederlinjen gjør det de kan for å ivareta pasientene og stoppe videre smitte, sier kommunalsjefen for omsorg og helse.