Nå er sjøfarten største klimagass-synder i Bodø: – Vi må tørre å snakke om cruisetrafikken

Nå er det sjøfart som slipper ut mest klimagasser i Bodø. Miljørådgiver Marte Melnes mener vekst i cruisetrafikk er en stor del av forklaringen på utslippsveksten.