Dag, Hugo og Randi skal samle gjengen som ble konfirmert på Gruben i 1970. Det krever detektivarbeid

Samler konfirmanter til 50-årsjubileum.