Gå til sidens hovedinnhold

Vi registrerer at statsministeren på Arctic Frontier er klar i sin tale når det gjelder regjeringa sine flyplassambisjoner

Artikkelen er over 4 år gammel

DAGENS LEDER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statsminister Erna Solberg (H) slo tidligere denne uka fast at hun og regjeringa har som ambisjon å bygge ny flyplass i Mo i Rana i åra som kommer. At statsministeren er klar på dette er betryggende og det gir enda et klart signal om at prosjektet, som det i snart ti år utrettelig har vært jobba for å få realisert, nå er på oppløpssida. Og det er gledelig.

Det finnes ingen faglige hindre for at storflyplassen på Hauan skal kunne bygges, noe som ble fastslått da Luftfartstilsynet i høst ha grønt lys for at den planlagte flyplassen skal få konsesjonsgodkjenning som stor lufthavn.

Nå er det opp til samferdselsdepartementet å gi det endelige klarsignalet. Det klarsignalet forventer vi kommer om ikke så veldig lenge, og klarsignalet må komme i form av at det bevilges penger til flyplassen. Vi registrerer at statsministeren på Arctic Frontier er klar i sin tale når det gjelder regjeringa sine flyplassambisjoner, ikke bare i Rana, men også i Bodø.

Det er heva over enhver tvil at realisering av storflyplassen på Hauan vil være den viktigste vekstimpulsen for Helgeland som den største eksportregionen i landsdelen

 

Men en ting er å være klar i sin tale og å ha ambisjoner fra en talerstol på en konferanse, noe anna er faktisk å følge opp ord med handling. I praksis betyr det altså nå å lande dette prosjektet med å følge opp med pengebevilgninger.

PLU er, som vanlig, framoverlent og løsningsorientert. Det samme er Rana kommune og nå legges det altså opp til en spennende finansieringsmulighet i form av norgeshistorias største spleiselag innen luftfart. Rana kommune og næringslivet har sagt seg villige til å bidra med til sammen 600 millioner kroner i tilførsel av kapital til flyplassen, som ifølge Avinors forprosjekt har ei styringsramme på to milliarder kroner.

Disse pengene er næringslivet og kommunen villig til å legge på flyplassbordet fordi det er heva over enhver tvil at realisering av storflyplassen på Hauan vil være den viktigste vekstimpulsen for Helgeland som den største eksportregionen i landsdelen. Ei ny stor lufthavn på Helgeland, som er den siste regionen i nord som ikke har denne type infrastruktur, vil ikke bare styrke og utvikle industri, turisme og reiseliv i vår region, den vil også styrke hele landsdelen.

Fra PLU si side trekkes også muligheten for at den nye storflyplassen på Hauan kan bli en pilot for utviklingskontrakter innafor luftfart fram. I så måte er det nok å peke på hva slike kontrakter har bidratt til i form av oppgradering og utbygging av E6 på Helgeland.

Disse invittene fra PLU, store regionale næringslivsaktører og Rana kommune bør Erna Solberg, Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen omfavne og applaudere. Det vil etter vår mening fortone seg mer enn merkelig hvis ikke et privat initiativ som dette ikke blir tatt ytterst seriøst og fulgt opp av ei blåblå regjering som har som ett av sine varemerker å fronte nytenking angående viktige samferdselsløsninger. Og ikke minst teste dem ut.

Statsminister Solberg har nå mulighet til å gjøre ord om til handling og kvittere ut det hun har som flyplassambisjoner. Og hun bør gjøre det raskt. Å vente i ti år til er uaktuelt for Helgeland.

Det vil fortone seg rart hvis ikke ei blåblå regjering omfavner et privat samferdselsinitiativ.

 

Kommentarer til denne saken