Så er det på'an igjen. Ikke før har det snødd en liten centimeter, så står trailere ikke bare fast, men på kryss og tvers på veiene våre. Trafikken står, køene er endeløse, bergingsbilene går i skytteltrafikk og kaoset er komplett. Kaoset vi opplevde på veiene i distriktet på mandag, er dessverre bare en mild forsmak på det vi vet vi har i vente når vinteren setter inn for fullt.

Dårlig skodde vogntog som i beste fall bare står fast i motbakkene, men i verste fall forårsaker trafikkuhell og ulykker, er et velkjent problem i vinter-Norge. Et økende antall vogntog skaper med god grunn stor bekymring og utfordrer trafikksikkerheta på vinterveiene våre. Mange av de vogntogene som skaper kaos så snart det snør, er utenlandske. Utenlandske vogntog har mye høyere risiko enn norske vogntog for å bli involvert i ulykker.

Analyser av norske ulykkesdata viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker enn norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører. Lite lystelig lesning her altså.

Hver eneste vinter er utenlandske vogntog involvert i mange ulykker på norske veier, fordi sjåførene har liten erfaring med kjøring vinterstid, men også fordi kjøretøyene ikke er utstyrt for vinterføre. Greit nok er det bratt opp Bustneslia, og storsvingen på E12 på Utsikten er utvilsomt litt kinkig, men her handler det ikke om veiens beskaffenhet. Det handler heller ikke om dårlig strøing på veiene, eller mangelfull brøyting. Her handler det om at sjåførene bryter trafikkreglene når de tar sjansen på å kjøre videre på dårlige dekk og ikke tar seg tid til å legge på kjettinger når det åpenbart er behov for det. Det er selvsagt ikke akseptabelt, men like fullt skjer dette hele tida.

At dette er en trussel mot trafikksikkerheta er udiskutabelt, men likevel diskuterer vi dette hver eneste høst ved første snøfall. Det mangler ikke på advarsler om hvor farlig dette er for oss andre som ferdes langs veien, eller hvor mye dette koster de seriøse aktørene i transportbransjen fordi dette skaper uholdbare konkurransevilkår. Hver vinter står da også opprørte samferdselspolitikere fram og lover bot og bedring, men i mellomtida sklir, bokstavelig talt, vogntogene rundt på veiene våre. Hvor mange vintre og runder det skal være nødvendig å diskutere tiltak, framstår som noe vanskelig å forstå.

Kontrollen med kjøretøy som passerer grensa til Norge vinterstid må intensiveres. Utenlandske trailere bør gjennom en obligatorisk kontroll av vinterdekk og kjettinger når de krysser grensa. Så enkelt, men tydeligvis så vanskelig.