Flertallet i fylkestinget har valgt å legge ned Vg2 Industriteknologi, samt Vg1 Service og samferdsel og Design og håndverk på Polarsirkelen videregående skole i Rana. Protestene som kom fra elever, lærere og næringslivet førte ikke fram.

Rana-politikerne har også i samla flokk tatt til motmæle mot nedleggingsplanen, men Arbeiderparti-ordfører Geir Waage må bare konstatere at posisjonen på fylket, med Arbeiderpartiet i spissen, elegant ser bort fra de sterke protestene fra Norges industrihovedstad, særlig når det gjelder nedlegginga av Vg2 Industriteknologi. Høyre og Frp fremmet, gjennom sine alternative budsjettforslag, forslag om å opprettholde tilbudene ved Polarsirkelen videregående skole.

I denne runden er det altså Ap, SV, KrF og Sp som sender lærevillig ungdom bort fra landsdelens største og viktigste industriby

 

Mange har et noe perifert forhold til det fylkesrådet og fylkestinget foretar seg, og oppslutninga omkring fylkestingsvalget er lav. Men dette er altså politikere som sitter med stor makt over framtida til ungdommene våre.

I denne runden er det altså Ap, SV, KrF og Sp som sender lærevillig ungdom bort fra landsdelens største og viktigste industriby for å ta ei fagutdanning som industrien etterspør. Det kan være verdt å merke seg neste gang en går til stemmeurnene ved fylkestingsvalget.

De lokale politiske protestene førte ikke fram. Det gjorde heller ikke nevneverdig inntrykk at 11 store industribedrifter gikk ut og advarte mot å legge ned Vg2 Industriteknologi på en landets største videregående skoler.

En må sannsynligvis være fylkespolitiker for ikke å ta hensyn til de særdeles klare signalene om at ei nedlegging av dette Vg2-tilbudet er alvorlig for Nord-Norges største industriklynge. Og en må garantert være fylkespolitiker fra posisjonen for å velge og ta hensyn til den merkverdige invitasjonen som kom fra lederen i utdanningskomiteen på fylkestinget, Arbeiderpartiets Tom Vidar Skjerstad Karlsen, for å sukre nedleggingspillen.

Den øvelsen fylkesrådet nå skal gjennom, er merkelig. Det har selv laget floken

 

Nå, når studietilbudet som så mange har kjempet for å beholde er vedtatt nedlagt, skal altså fylkesrådet gå i dialog med Rana-industrien og Rana kommune, for å finne løsninger på de utfordringene man har med tanke på læreplasser og rekruttering av faglærte til industrien.

Det er nesten så en ikke tror det en leser. Her inviterer altså fylkesrådet til dialog om hvordan floken det selv har forårsaket, skal løses. De behøver ikke bruke mye tid på den dialogen. Det kan anbefales å lese innspillene fra de 11 industribedriftene, samt uttalelsen fra Rana formannskap.

Det burde holde. Og disse skulle med fordel vært lest grundigere før det famøse vedtaket ble fattet forleden. Da ville videre dialog vært unødvendig og utfallet annerledes.

Den øvelsen fylkesrådet nå skal gjennom, er merkelig. Det har selv laget floken.