Å forlange folkeskikk av folkevalgte som inntar kommunestyrets talerstol, må være et minimum. Heldigvis hører det til sjeldenhetene at vi opplever noe annet, men da 2019-budsjettet for Rana kommune ble vedtatt i ettermiddag, presterte Rødts Alte Hiller å komme med ei oppvisning i hva som overhodet ikke er akseptabelt.

Han møtte som vararepresentant i budsjettmøtet, men Rødt-politikeren er langt fra noen skårunge å regne. Etter å ha sittet som fast representant i kommunestyret tidligere, vet han utmerket godt hva slags spilleregler som gjelder. Da å gå på talerstolen og direkte beskylde medrepresentanter for korrupsjon, er hårreisende.

Over lang tid har skolesaken vært en het sak, med steile fronter og sterke beskyldninger. Også gjennom budsjettdebatten ble skolesaken hovedtema, noe som ikke var uventa ettersom «skolekameratene» (Sp, V, KrF, Frp og R) vil reversere hele strukturvedtaket og plusse betydelige summer på rådmannens budsjettforslag.

Rødt-representanten beskyldte dermed en kollega i kommunestyret for i egeninteresse ha fått vedtatt en ny skolestruktur

 

At det går ei kule varmt både når skolesaken og andre budsjettsaker diskuteres er helt greit. Men når Hiller, fiffig nok i spørsmålsform, lurer på om det ikke er noen i kommunestyresalen som har økonomiske interesser av å ta Moheia i bruk som ungdomsskole slik at Moheia ikke kan brukes til kommunale kontorer, krysser han ei linje. «Jeg bare spør», sa han, og understreket at han ikke ville fornærme noen.

Selvsagt var det han ville, og i tillegg til å fornærme det store flertallet i kommunestyret som har vedtatt den nye skolestrukturen, gikk bemerkninga hans direkte på Høyres gruppeleder Espen Haaland. Ranheim Eiendom, hvor Haaland har eierinteresser, leier ut lokaler til Rana kommune, og Rødt-representanten beskyldte dermed en kollega i kommunestyret for i egeninteresse ha fått vedtatt en ny skolestruktur.

Som den garva politikeren Hiller tross alt er, vet han utmerka godt at det ikke er noen i kommunestyret som er så nøye på å få habiliteten sin vurdert som de som har eierinteresser

 

Dette er beskyldninger som har florert i sosiale medier. At konspirasjonsteorier får fritt leide i slike kanaler, er dessverre lite å gjøre med. Å høre dem gjentatt fra kommunestyrets talerstol, er noe helt annet. Det er nedrig og stygt, og Rødt bør snarest ta et oppgjør med seg selv om hvorvidt dette er partiet verdig.

I kommunestyret sitter 37 representanter. Der sitter kvinner og menn, eldre og yngre, folk fra byen og fra bygda, noen er kommunalt ansatte, noen er pensjonister, noen er ansatte i private virksomheter og noen eier sine egne virksomheter. Altså et tverrsnitt av befolkninga. Som den garva politikeren Hiller tross alt er, vet han utmerka godt at det ikke er noen i kommunestyret som er så nøye på å få habiliteten sin vurdert som de som har eierinteresser.

I så måte er Haaland i ei særstilling, og han er den av ranapolitikerne som oftest blir ettergått i sømmene. Likevel tillater altså Rødt-representanten seg et sånt gedigent sleivspark som det vi var vitne til i dag. Haaland ga Hiller svar på tiltale, og kalte utsagnet hans sjofelt og undermåls. Han pekte også på at det gir næring til nettrollene. Det kan umulig være et bidrag Rødt og Hiller kan være stolt av, selv i skolesaken.

Marit Ulriksen, sjefredaktør Rana Blad