Rana Gruber skal nå betalte eiendomsskatt ut fra at bedriftens verdier verdsettes til 38 millioner kroner. I alle fall forutsatt at ikke formannskapet velger å gå videre med denne saken. Kommunens egen sakkyndige takstnemnd for eiendomsskattesaker har nemlig nå valgt å legge avkastningsprinsippet til grunn for skattlegginga av bedriften.

I praksis betyr dette en fullstendig seier for bedriften i en årelang skattekrangel med Rana kommune. Og ut fra de meget tydelige signalene som kom fra ordfører Geir Waage (A) da vedtaket i takstnemnda ble kjent, er det mye som tyder på at Rana kommune nå erkjenner at det er på tide å begrave stridsøksa. Det tror vi er klokt.

I etterkant av dommen i lagmannsretten ville ikke Rana kommune betale tilbake all eiendomsskatten som Rana Gruber hadde betalt inn etter taksten på 732 millioner

 

Det var da bedriften i forbindelse med ei stor retaksering ble pålagt å betale eiendomsskatt ut fra en ny takst på 250 millioner kroner at ballen begynte å rulle. Den nye taksten på 250 millioner klagde de på, og da takstgrunnlaget så ble satt til 732 millioner kroner, havna saken i rettssystemet hvor Rana Gruber først tapte i tingretten for deretter å vinne i lagmannsretten.

I etterkant av dommen i lagmannsretten ville ikke Rana kommune betale tilbake all eiendomsskatten som Rana Gruber hadde betalt inn etter taksten på 732 millioner. Kommunen ville vente til det forelå en ny takst og dermed havna partene i retten igjen, hvor kommunen tapte så det sang.

Nå har ikke bare Rana Gruber omsider fått tilbake de nesten 18 millionene som kommunen holdt igjen, de har også fått en ny takst på 38 millioner, som bemerkelsesverdig nok er 12 millioner kroner lavere enn den taksten bedriften hadde før retakseringa. Dette er altså mulig fordi takstnemnda har lagt avkastningsprinsippet til grunn.

Dette overrasker rådmann Robert Pettersen som tilkjennegir at dette naturlig nok vil føre til mindre inntekter for Rana kommune, noe som igjen vil gå utover drifta i kommunen.

Den nye taksten vil selvsagt også påvirke drifta i Rana Gruber som nå må betale 268.000 kroner i året i eiendomsskatt sammenligna med 5,5 millioner slik det lå an til ei stund. At dette bidrar til å sikre arbeidsplassene ved en viktig hjørnesteinsbedrift hersker det liten tvil om.

Det har lenge vært hevda at det ikke har vært mulig å finne ei minnelig og god løsning på skattefloken. Den løsninga som sakkyndig takstnemnd har kommet med synes å være nettopp det, i alle fall for bedriften.

Å være en aktiv tilrettelegger for næringslivet, både det eksisterende og ved nyetableringer, er etter vår mening noe kommunen skal tilstrebe seg på å være. Skulle kommunen velge å gå nye runder i denne saken, tror vi vil være særdeles lite klokt.

De rundene den har gått så langt har ikke gitt noen som helst uttelling, bortsett fra at det nødvendigvis må ha kostet en anselig sum penger i form av advokathonorarer og saksomkostninger. Det er på tide å kaste skattehåndkleet.