Etter vår mening er både direktøren og lederen i næringsforeningen i ferd med å skape storm i et vannglass

Foto: Maiken Bjørkan, RU

Foto: Maiken Bjørkan, RU

Artikkelen er over 5 år gammel

I dagens leder skriver vi om sentrumsgrensene.

DEL

Dagens leder Hvor uforutsigbar politikk er det at det åpnes for en mindre dagligvareforretning i Søderlundmyra 14? Altså i Mellomvika, som i utgangspunktet er regulert til kontor- og industriformål. Det er all grunn til å undres over dette etter at daglig leder i Rana Næringsforening, Trine Rimer, og direktør i Coop Helgeland, Per Brochmann, skyter med storkanon verbalt etter at MRP-styret i Rana har åpnet for en dagligvareforretning i nevnte bygg.

Etter vår mening er både direktøren og lederen i næringsforeningen i ferd med å skape storm i et vannglass. Slik vi ser det er ikke etableringen av en matvarebutikk i området, der det etter hvert har utviklet seg en hel liten bydel med nye boliger, noen uthuling eller svekking av planvedtaket om hvor sentrumsgrensene i Rana skal gå.

Et vedtak som ble gjort i 2014. Det politikerne derimot har evnet å gjøre er å ta inn over seg at Mo i Rana som by utvikler seg stadig, også når det gjelder hvor folk bor. Det betyr, og får som konsekvens, at også vedtatte planverk må sees på med nye øyne for å tilpasse infrastruktur og handel til verden slik den faktisk er.

Når det bygges stadig nye boenheter i området i og rundt Mellomvika, så er det etter vårt skjønn ikke mer enn rett og rimelig at det åpnes for at de som velger å bo der får en mindre dagligvareforretning tilgjengelig i rimelig gåavstand. At det skal avlede påstander om politisk vingling og uforutsigbarhet er å dra konsekvensene for langt.

Hvis det er slik at en dagligvareforretning i Søderlundmyra 14 alene ødelegger for de vedtatte sentrumsgrensene, mener vi Mo i Rana som by er i større problemer enn det som kommer til syne i denne saka.

Vi er fristet til å da å stille spørsmålet om de vedtatte sentrumsgrensene i det hele tatt har noe fornuftig ved seg i et framtidsperspektiv. Muligheten for at grensene som er satt, er til hinder for utvikling og vekst, også i sentrum, er absolutt til stede hvis det er slik at denne tilpassingen raserer tanken om forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.

Med andre ord tror vi lite på at en dagligvarebutikk i Søderlundmyra 14 ødelegger noe som helst av tanken om å skape et levende og livskraftig sentrum i byen vår, slik Coop-direktøren antyder. Sentrumsgrensene slik de foreligger er en god ting, men de må ikke bli til et rigid hinder for fornuftige tilpassinger i takt med samfunnsutviklingen generelt. Fortetting, detaljhandel og korte avstander i et levende sentrum står og faller ikke på Søderlundmyra 14.

Det betyr, og får som konsekvens, at også vedtatte planverk må sees på med nye øyne

Med andre ord tror vi lite på at en dagligvarebutikk i Søderlundmyra 14 ødelegger noe som helst av tanken om å skape et levende og livskraftig sentrum i byen vår

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken