Det ser dessverre ut til å gå mot ekstraomganger når det gjelder omsider å få på plass ei felles fotballsatsing i Rana. Siden i sommer har det vært jobbet seriøst og intensivt med å slå sammen Mo IL og Stålkameratene.

Mange har vendt tommelen opp for planen, som har vært ambisiøs, også med tanke på når en ny sammenslått fotballklubb skulle se dagens lys.

Bydelsklubbene har sagt ja, næringslivet har sagt ja og ikke minst har oppfordringa fra barne- og ungdomstrenerne både i Stålkameratene og Mo IL vært tydelig: Medlemmene bør stemme ja til sammenslåing. Den samme anbefalinga kommer imidlertid ikke fra styret i Stålkam Fotball, som har bestemt seg for å anbefale alternativ B. Alternativ B innebærer å slå sammen Mo IL og Stålkam i to runder. Først barn og ungdom i 2017, deretter senior og junior høsten 2018.

Det mener vi er et feilspor. Alternativet med å utsette sammenslåinga på junior- og seniornivå til neste år, framstår som underlig. At forslaget kommer på bordet, kan selvsagt tolkes som den eneste muligheten for å få til ei sammenslåing. Ikke å satse for fullt på ei sammenslåing allerede nå, innebærer noen helt klare risikoer.

Det alternativet som styret i Stålkam Fotball nå anbefaler, kan vanskelig oppfattes som ei seriøs satsing

 

Et betimelig spørsmål å stille, er om styret i Stålkam Fotball ville gått inn for løsninga hvis både Stålkameratene og Mo IL begge skulle spille i 4. divisjon i 2018-sesongen?

I verste fall rykker Stålkameratene, som i høst kom seg opp i tredjedivisjon, rett ned igjen, og dermed risikerer et eventuelt FK Mo i Rana å starte i fjerdedivisjon i 2019. Med respekt å melde, vil neppe ranværingene eller andre gå mann av huse for å heie på et 4. divisjonslag. Sjansen for å fylle flere seter på Sagbakken stadion er i alle fall betraktelig mye høyere hvis vi allerede fra 2018-sesongen har et sammenslått ranalag i tredjedivisjon.

Fortsatt å ha to fotballag, ett i tredjedivisjon og ett i fjerdedivisjon, er heller ikke det opplegget næringslivet har lagt millioner på bordet til. Det kan selvsagt anføres at det ikke er næringslivet som skal bestemme hvorvidt tradisjonsrike fotballklubber og idrettslag skal legges ned, og det er for så vidt riktig. Samtidig er det til næringslivet de samme klubbene henvender seg når de skal ha sponsorer som skal betale for utgiftene som er knytta til å drive, særlig på toppnivå. Det er på det rene at næringslivet ikke vil bidra i noen større grad uten at det blir et samarbeid og ei seriøs satsing. Det alternativet som styret i Stålkam Fotball nå anbefaler, kan vanskelig oppfattes som ei seriøs satsing. Det er ikke annet enn trist å registrere at fordums stolthet og identitet igjen ser ut til å stå i veien for nye krefter. Lykkes det ikke å etablere FK Mo i Rana nå, er det bare å legge bort ambisjonene om å få til et topplag. Det er trist – på svært mange vis.