Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottír har takket høflig nei til vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl som ville møte henne for å legge fram en rapport med ei utredning av forskjellige tomtealternativ for et eventuelt nytt stort sykehus i Vefsn. Det er et nei vi støtter henne helt og fullt i.

Når Rana-ordfører Geir Waage nå bebuder at også Rana kommune vil komme med flere rapporter om sykehusstrukturen på Helgeland framover, så formoder vi at dersom han vil møte Gunnlaugsdottír for å presentere disse, får akkurat det samme høflige avslaget fra sykehusdirektøren.

Gunnlaugsdottír gjør det helt klar at hun i den pågående diskusjonen rundt Helgelandssykehuset 2025 velger et nøytralt standpunkt. Det er ei klok og konstruktiv tilnærming. Hun og Helgelandssykehuset har ikke bedt kommunene, verken Rana eller Vefsn, om å legge fram rapporter om valg av modell eller lokasjon. Da er det helt riktig av sykehusdirektøren ikke å bruke tid på å få disse rapportene presentert, selv om lobbyistene selvsagt gjerne vil legge fram sine argumenter og tale sin sak.

Prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 går nå raskt framover og tidspunkt for den viktige beslutninga er ikke langt unna. Den beslutninga skal tas på bakgrunn av rapporten som den eksterne ressursgruppa på åtte personer legger fram over nyttår.

Rapporten skal ut på høring, før den i midten av april overleveres til sykehusstyret som skal komme med si tilrådning til Helse Nord. Helse Nord skal behandle og fatte et vedtak rundt midten av mai. Det betyr at de neste månedene vil det nok bli et hardkjør fra alle med sterke interesser i saken, ikke bare mot direktøren i Helgelandssykehuset, men også mot andre beslutningstakere. Da er det veldig greit at Gunnlaugsdottír setter en så klar standard overfor dem som ønsker å påvirke i prosessen framover. Det står det respekt av.

Hun peker helt rett på at ikke bare er det ei ekstern ekspertgruppe i sving, det er også nedsatt ei intern styringsgruppe bestående av representanter fra Helgelandssykehuset og Helse Nord som skal overvåke at den eksterne gruppa leverer i henhold til bestillinga.

Vi har tiltro til at både ekspertgruppa og den interne styringsgruppa vil levere et solid arbeid og at den innstillinga som sykehusstyret i Helgelandssykehuset til slutt overleverer til Helse Nord og statsråden, er faglig forankra og rett. Så vil det garantert ikke bli konsensus rundt dette på Helgeland, til det er frontene mellom de forskjellige delene av regionen for steile.

Men når beslutninga tas, etter årevis med krangel og utsettelser, tas den på helt andre premisser enn rapporter fra kommunene eller spørreundersøkelser som den Mosjøen og Omegn Næringsselskap, presenterte i forrige uke. Heldigvis. For som man spør får man svar.