Dalamix har laget en egen låt til åpningen av E6: - En vei som betyr mye for mange