Anja har kjøpt hus i Dalselv, men manglende busstilbud gjør at hun må flytte i feriene