Danske Bank vil ikke lenger være del av det norske privatmarkedet og har innledet en salgsprosess.

I en pressemelding skriver banken at en strategisk gjennomgang gjør at de velger å rendyrke satsingen i Norge på bedrifts- og storkundesegmentet.

– Vi har svært gode kunder i personmarkedet og kjenner på et stort ansvar. Våre kunder trenger ikke foreta seg noe som en del av prosessen rundt et mulig salg av denne delen av filialen, og vi er trygge på å finne gode løsninger som er til det beste for våre personmarkedskunder, sier Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge.

I pressemeldingen skriver banken at det har vært utfordrende å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet i privatmarkedet i Norge. Banken vil derfor ikke videreføre denne satsingen.

Banken varsler at den vil komme med mer informasjon om et mulig salg senest i forbindelse med at tallene for andre kvartal legges fram.

– Strategien er å forsterke rollen som forretningsbank i Norge videre og ta ytterligere markedsandeler, sier Angelfoss.

– Bankkonkurransen i Norge er allerede under press. Det må derfor settes klare krav til hvem som får kjøpe Danske Banks virksomhet i Norge, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne i en pressemelding etter dette ble kjent.

– Banken er i dag en av de største norske landsdekkende bankene. Derfor er det viktig at Konkurransemyndighetene følger dette nøye. Vi kan ikke få en situasjon med enda større maktkonsentrasjon i det norske bankmarkedet, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

– Rentene på boliglånet er den største bokostnaden for de fleste norske husholdningene. Vi er derfor avhengig av at det er god konkurranse i bankmarkedet. Hvis Danske Bank skulle bli solgt til en av de andre store bankene i Norge, vil dette svekke konkurransen betydelig. Vi ønsker ikke at det skal skje, sier Morten Andreas Meyer.

– Bankkonkurransen har blitt svekket de siste årene gjennom flere oppkjøp. Senest da DNB fikk lov til å kjøpe Sbanken, noe vi var sterkt i mot. Derfor er det viktig at Konkurransetilsynet denne gangen foretar grundige undersøkelser på egenhånd før de kommer med sin avgjørelse.

– Det norske bankmarkedet preges av noen få store landsdekkende banker og noen større regionbanker. Vi i Huseierne mener at ingen av disse bankene kan få kjøpe opp Danske Banks virksomhet. Det gjelder også mindre banker som eies av disse store bankene, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Relaterte saker: