Datatilsynet: – Vi er ikke kjent med tilsvarende saker der en rapport med pasientopplysninger er utlevert fra et regionalt helseforetak til et PR-byrå

Saken gjelder Helgelandssykehuset der administrerende direktør har gitt et PR-byrå tilgang til tre usladdede rapporter med pasientopplysninger 24. august.