Det er i en pressemelding fra fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad det fremgår at kommunene er glade for at den langvarige prosessen har nådd sitt foreløpige punktum i dag.

De peker videre på at vedtaket ikke speiler deres ønske om kun ett sykehus på Helgeland, men gir uttrykk for at de anser dagens vedtak som som et politisk kompromiss som kan være nødvendig for regionen. Videre gir de uttrykk for at de er fornøyd med at Sandnessjøen og omegn er valgt som hovedsykehus.

Kommunene avslutter med å oppfordre Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rødøy til å stille seg bak vedtaket, og sier de vil arbeide for og invitere til samarbeid om vedtaket inn i den kommende konseptfasen.

Les hele pressemeldingen her:

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad har i dag med interesse fulgt Helseministerens pressekonferanse vedrørende endelig vedtak i den lange prosessen vedrørende framtidig sykehusstruktur på Helgeland; Helgelandssykehuset 2025. Våre kommuner er glade for at denne langvarige prosessen nå endelig har nådd sitt foreløpige punktum ved helseministerens vedtak i dag.

Helseministerens vedtak gjenspeiler dessverre ikke våre 12 kommuners primære ønske om ett felles sykehus sentralt plassert for hele Helgeland. Vi innser imidlertid at dagens vedtak inneholder en god porsjon politisk kompromiss, som våre kommuner erkjenner kan være nødvendig i en region der sykehusstriden har vært svært splittende over tid.

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad er imidlertid fornøyde med at Helseministeren i dagens vedtak er tydelig på at Helgelands hovedsykehus, med all hovedtyngden av spesialisthelsetjenester, skal ligge i området Sandessjøen og omegn. Helseministeren har med dette erkjent våre 12 kommuners viktigste budskap, at framtidens akutte og spesialiserte helsetjenester må, og skal, ligge i Sandnessjøen og omegn, tilgjengelig for hele befolkningen i hele regionen. Dette er vi svært glade for.

Våre 12 kommuner vil i det videre følge nøye med på hvordan Helgelandssykehuset håndterer dette vedtaket i den kommende konseptfasen. Imidlertid har våre kommuner stor tillit til Helse Nords håndtering av dette videre, og at vedtaket umiddelbart vil følges opp og sikres gjennomføring fra Helse Nords side.

Våre 12 kommuner aksepterer og stiller oss bak helseministerens beslutning, og vil arbeide for, og invitere til, samarbeid om vedtaket inn i den kommende konseptfasen. Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad oppfordrer også med dette de øvrige 5 Helgelandskommunene; Rana, Nesna, Hemnes, Lurøy og Rødøy, til å stille seg bak dagens vedtak, slik at vi som et samlet Helgeland kan se framover og i fellesskap arbeide for et framtidig godt og bærekraftig spesialisthelsetjenestetilbud, for alle pasientene, på hele Helgeland.

Helgeland 27.1.20

Peter Talseth Eilif Trælnes

Ordfører Ordfører

Alstahaug kommune Brønnøy kommune

Nils Jenssen Ellen Schjølberg

Ordfører Ordfører

Dønna kommune Grane kommune

Harald Lie Elbjørg Larsen

Ordfører Ordfører

Hattfjelldal kommune Herøy kommune

Ivan Haugland Hans Gunnar Holand

Ordfører Ordfører

Leirfjord kommune Sømna kommune

Jan Helge Andersen Berit Hundåla

Ordfører Ordfører

Træna kommune Vefsn kommune

Andrè Møller Torhild Haugann

Ordfører Ordfører

Vega kommune Vevelstad kommune