Rana kommune har fått forespørsel om å bosette to ukrainske flyktninger i slutten av måneden. Planleggingsarbeidet til kommunen er godt i gang for mottak og bosetting av totalt 110 flyktninger. I tillegg er det nå klart at Rana får akuttmottak for asylsøkere i regi av Mottak Nord.

Dette melder Rana kommune i en pressemelding.

– Vi har fått utskrevet to enslige flyktninger fra Ukraina som de første som skal bosettes i Rana. Om og når vi får flere flyktninger utskrevet til oss er usikkert, sier Lillian Nærem, kommunaldirektør for oppvekst og kultur i Rana.

Når det gjelder oppretting av akuttmottak i Rana så er Rana kommune informert om at Mottak Nord har fått godkjent å opprette akuttmottak av 125 asylsøkere. Mottaksplassene vil være på Skillevollen og Rana Gjestegård. Det betyr at Rana samlet er bedt om å håndtere 225 flyktninger og asylsøkere i tiden framover, der 110 skal bosettes og 125 er knyttet til mottak før de får bosetting enten i Rana eller andre steder i landet.

Totalt var det før helga registrert over 7.000 ukrainske flyktninger til Norge, og i tillegg 4.500 som venter på registrering.

De fleste av disse er enslige kvinner og kvinner med barn. I tillegg er det ankommet et ukjent antall flyktninger til Norge som er kommet hit på egen hånd.

– Vi arbeider fortsatt med å skaffe oss en oversikt over boliger til flyktningene som eventuelt kommer. Det gjelder både boliger som kommunen allerede rår over, og hva som er tilgjengelig i det private markedet. Foreløpig har vi ikke behov for å få inn flere private boligalternativer i oversikten, men vi vil komme tilbake med en anmodning til de som har boliger som kan brukes til å bosette flyktninger når vi vet mer om behovet, sier Nærem.