Helse Nord har valgt politikken foran pasientene. Igjen. Det er til å bli helt matt av. Det var ei selsom forestilling vi var vitne til på styremøtet i Helse Nord i Tromsø på torsdag. Der overkjørte Helse Nord-styret styret i Helgelandssykehuset. Igjen.

Det skjer altså etter at Helgelandssykehuset måtte gå en ekstra runde i tarmkreftkirurgisaken, fordi Helse Nord ikke hadde tid til å behandle saken som planlagt. Nå når det fant tid til å sette saken på sakskartet, ender hele sirkuset med at Helse Nord-styret utsetter den. Og bestiller enda flere utredninger. Og imens går tida, og syke folk står i en unødvendig lang operasjonskø. Det er til å bli matt av.

Helse Nord sa at Helgelandssykehuset selv må lande hvilket av sykehusene tarmkreftkirurgien skal tilbakeføres til. Det gjorde Helgelandssykehuset. Svaret var at funksjonen skulle tilbakeføres til sykehuset i Mo i Rana. Hvorfra funksjonen urettmessig ble fjernet, gjennom det som var en merkverdig kollektiv avstraffelse fordi dødstallene på sykehuset i Sandnessjøen var urovekkende.

Ansvaret for at tarmkreftoperasjonene i Helgelandssykehuset i hui og hast ble overført til Nordlandssykehuset, ligger ene og alene på Helse Nord-styret. Som også den gang, i oktober 2020, overkjørte styret i Helgelandssykehuset. Og sendte pasienter ikke bare i Helgelandssykehuset, men også i Nordlandssykehuset, over i operasjonskø. Da var det sannelig ikke mye snakk om utredninger og ekspertuttalelser.

Å være vitne til alle krumspringene Helse Nord-styret tillater seg, ene og alene fordi det ikke vil erkjenne at tarmkreftoperasjonene må tilbakeføres til sykehuset i Mo i Rana, er like rystende som det er urovekkende. Igjen. For styret fortsetter i samme dårlige spor som ved en rekke tidligere anledninger. Slik går det når vi har mennesker i et viktig styre som ikke er seg sitt ansvar overfor pasientene bevisst. De opptrer som lokalpolitikere med Sandnessjøen-briller, som ikke vil godta at sykehuset i Mo i Rana er best rigget. Her ligger til rette for å starte opp med tarmkreftoperasjon allerede 1. mai. I Sandnessjøen kan dette først skje om to år. Og så ender altså styret i Helse Nord med å begi seg ut på enda en utredningsvei? Det er nesten ikke til å fatte.

Vi tør for øvrig minne om at det allerede er gjennomført ei ekstern utredning om tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset. For å spare Helse Nord for tid og penger, og pasienter for unødig lang ventetid, kan vi anbefale at denne utredninga hentes fram igjen. Og at den, sammen med utredningene som Helgelandssykehuset allerede har gjort, samt vedtaket fra styret i Helgelandssykehuset om å tilbakeføre funksjonen til Mo i Rana, blir lagt på bordet.

Konklusjonen er klar: Dette må tilbake til Mo i Rana.

At et tafatt styre i Helse Nord halvannet år etter den famøse flyttinga av tarmkreftkirurgien fortsatt ikke er i stand til å lande denne saken, må være verdensrekord i beslutningsvegring. Hadde det vært snakk om oppstart i Sandnessjøen 1. mai, ville pipa garantert hatt en annen lyd.

Vi får stadige bevis på at Helse Nord først og fremst driver med politikk, mens pasienter ofres på hovedsykehusets alter. Det er til å bli matt av. Og forbanna på.