For tre dager siden ble 150 millioner kroner fra lokalt næringsliv og private bidragsytere overført til Avinor. Det var på mange måter startskuddet for at arbeidet virkelig kan startes opp. Konserndirektør i Avinor, Thorgeir Landevaag, uttalte da at signering og offentliggjøring av de første anleggskontraktene ville skje om kort tid. Og nå er det klart hvem som er valgt.

Kontrakten for anleggsveier gikk til PK Strøm AS, kontrakten for utslippsledning gikk til Tore Løkke AS, og kontrakten for samspillsrigg gikk til Utleiekompagniet AS, melder Avinor i en pressemelding.

– Det var gode tilbudskonkurranser, og vi er svært fornøyde med å ha funnet gode entreprenører til å gjennomføre arbeidet, sier konserndirektør bærekraft, konsept- og infrastrukturutvikling i Avinor, Thorgeir Landevaag.

Et av selskapene, PK Strøm AS, holder til på Rognan.

– Det er veldig hyggelig å se at de lokale bedriftene er konkurransedyktige, legger han til.

Det forberedende arbeidet skal etter planen starte til høsten. Da skal anleggsveier, utslippsledning og samspillsrigg på plass.

– Dette er viktig arbeid for at vi raskere kan komme i gang med den store entreprisen, som er å fjerne løsmasse og starte sprenging på den store tomten hvor flyplassen skal etableres, opplyser Landevaag.

Utslippsledningen skal håndtere overvann i anleggsfasen.

– Å få på plass utslippsledningen er en forutsetning for å starte den store anleggsperioden. Dette er en midlertidig løsning, som har fått tillatelse av Statsforvalteren i Nordland ettersom det ikke innebærer fysisk inngrep i elvestrengen.

Samspillsrigg er kontorlokaler som trengs for å gjennomføre prosjektet.

– Avinor er veldig fornøyd med å ha signert de første entreprisekontraktene, og ser fram til en ordentlig byggestart tidlig høst. Endelig kan byggingen starte, avslutter Landevaag.

Avinor tar sikte på å tildele samspillsentreprisen i månedsskiftet august/september, opplyses det i pressemeldingen.