De visste ikke si arme råd. Men etter en solid porsjon løsningsorientering, fant de en måte å løse klistergåten