25. og 26. Januar var jeg deltaker på et seminar ved "Sijti-jarnge, Aarbortesne." Her skulle man bl.annet diskutere skilting på sørsamisk. Ordførere fra Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Rana, Hemnes og Storuman var invitert. Det kom bare representanter fra Hattfjelldal , Vefsn og Grane.

Personlig syntes jeg det var svært dårlig gjort at man ikke møtte opp fra Rana , Hemnes og Storuman. Det finnes egentlig ingen unnskyldning for å ikke møte opp og jeg sitter dessverre igjen med det inntrykket at dette emnet blir betraktet som uinteressant. Kanskje har de fraværende allerede bestemt seg for å skilte på sørsamisk og dermed var det ikke nødvendig å møte opp.

Til å begynne med var det bare Vefsn sin representant som kunne tenke seg skilting. Grane og Hattfjelldal ble faktisk etter hvert litt enig i at man kanskje skulle tenke på skilting.

Motargumentene mot skilting på sørsamisk var og er akkurat de samme som ble brukt når det gjaldt skilting i Finnmark og Troms. Motargumentene er ikke rasjonelle, de er basert på gammel motstand mot det samiske og litt grumsete holdninger.

Jeg har alltid lurt på hva som er så skremmende med at man kommer til Mosjøen og møter et skilt der det står Mosjøen og under står det MUSSERE. Man nærmer seg Hattfjelldal og støter på et skilt der det står Hattfjelldal kommune og under står det AARBORTE TJELTE. Er det egentlig noen som trenger psykologisk hjelp etter en slik opprivende opplevelse.

Har lurt på hvorfor noen mennesker, som ønsker å ta vare på kulturminner, ikke er interessert i å ta vare på den unike kulturskatten som de sørsamiske stedsnavnene er. Skilting kan øke den sørsamiske identiteten og kanskje vil turistene bli nysgjerrig. Videre vil skilting synligjøre en hittil oversett kulturskatt og vil være med på å øke kunnskapsnivået hos folk flest.

Har forstått det slik at noen tror at alle navn skal skiltes på sørsamisk. Dette er en kortslutning. Det skal jo selvfølgelig skiltes der det finnes sørsamiske navn .Man kan ikke drive å simultanoversette fra norsk til sørsamisk, det blir galt. Torghatten, for eksempel , var et av sørsamenes hellige fjell. (Kildeskrifter til den LAPPISKE MYTHOLOGI, J.Qvigstad. Trondheim 1903.) Så vidt som jeg vet er det ingen som vet det opprinnelige sørsamiske navnet her. Da kan man ikke komponere et nytt navn. Det blir like galt som at MAAJEH- JAEVRIE ble til Majavatn.

Tilslutt, begynn å sette opp skilt. Det vil bevise at man har tatt på alvor at Norge er grunnlagt på territoriet til to folkeslag og at man har forstått § 110a i grunnloven.

Hilsen Kjell Nicolaisen,

Sømna (Siebne)