Gustav Nyborg har det med å komme med drøye påstander når han forfatter leserbrev. Stort sett velger jeg å la det passere. Men når han i "Kan du ikke ære den som æres bør, ordfører Myrvoll?" 8. sept. framstiller meg som en glemsk skrytepave, som har stått "fremst i køen da frekkhetens nådegave ble delt ut!" blir det drøyt.

Temaet er statlige midler til ny renseteknologi for kvikksølv, støv og dioksiner i stålverket. Nyborg forteller at de 30 millionene kom på plass gjennom påtrykk fra den lokale høyreledelse og at det var statsråd Torhild Widvey som ordna sakene.

Av hensyn til historieskrivinga må jeg svare. Det vi kan være enig om var at det var brei enighet lokalt om saken. Ikke minst gjorde fagbevegelsen en viktig jobb. Men fra da av glipper det meste for Nyborg.

For regjeringa Bondevik sa nei. Daværende miljøvernminister Børge Brende avviste sågar å møte Rana kommune med begrunnelsen at departementet så ikke "behov for et møte i sakens anledning". Det er eneste gang jeg som ordfører har blitt nektet møte med politisk ledelse i et departement.

I Dagbladet 7. januar 2004 under tittelen "Ikke jeg som skal rense Rana" avviser han tvert at dette er en oppgave staten skal involvere seg i. Frederic Hauge i Bellona sier i Dagbladet dagen før at "denne saken er en skam" og fortsetter med at "dette er en sak vi skal klippe Brende ned på. Han skal stå ribbet igjen."

Etter flere runder i Stortinget uten flertall ble det funnet en løsning. En løsning med næringsminister Børge Brende. Hva hadde skjedd i løpet av halvanna års jobbing hvor næringsminister Brende gikk inn med statlige midler til det miljøvernminister Brende ikke en gang ville snakke med oss om?

Jo følgende. I februar 2005 trengte regjeringa Bondevik SVs støtte i en sak som angikk Statkraft. Det førte til forhandlinger der SV stilte krav, og til en avtale som bl.a. inneholdt 30 mill. statlige kroner til forvarmingsprosjektet i stålverket (rensedelen). Det var med andre ord gjort en god jobb fra SVs forhandlere.

Eller som Rana Blad skrev på lederplass 18 februar 2005: "Sosialistisk Venstreparti har skaffet til veie 30 millioner statlige kroner til kvikksølvrenseanlegg ved Fundia Armeringsstål. Det har skjedd gjennom en skikkelig hestehandel med regjeringspartiene."

Det var ikke tilfeldig at SV reiste dette kravet. Det var ikke etter innspill fra Rana Høyre og Thorhild Widvey. Kanskje SV i Rana og undertegnede hadde en sentral rolle? Så får leserne bedømme hvem som stod hvor i køen av Nyborg og undertegnede da frekkhetens nådegave ble delt ut.

Inge Myrvoll