Alle ønsker et godt tilbud til sine barn. Barnehagen skal være et tilbud som sikrer barna gode muligheter til læring og utvikling. Dette gjør barnehagene som er opptatt av et godt pedagogisk tilbud for barna.

Utdanningsforbundet mener at barnehager som drives etter prinsippet om at det skal være godt kvalifiserte voksne, med tid til barn og foreldre, og med god plass som gir barna gode muligheter til lek og utfoldelse sikrer et godt pedagogisk tilbud.

De første private barnehagene ble startet av idealistiske organisasjoner som var opptatt av at barna skulle få ett godt tilbud sammen med andre barn. Og det var aldri snakk om at eierne skulle ta ut utbytte.

Utdanningsforbundet Bodø reagerer derfor på det som nå skjer innenfor barnehagesektoren, der noen driver barnehager for å få mest mulig fortjeneste.

Vi ser nå at enkelte aktører ser på barnehagedrift som en mulighet til å ta ut fortjeneste.

Dette skjer gjennom å øke antallet barn eller reduserer personalet i eksisterende barnehager.

Utdanningsforbundet Bodø ønsker derfor å stille spørsmål om hvilke tanker de bevilgende myndigheter har til at private aktører bruker offentlige midler og foreldrebetalingen til å øke egen fortjeneste.

Utdanningsforbundet Bodø mener det er en selvfølge at foreldrebetalingen og de øremerkede offentlige tilskuddene skal komme barna tilgode, og ikke til barnehageeiers berikelse.

Årsmøtet

i Utdanningsforbundet Bodø

v/Geir Hareide Hansen

Nestleder