I hvert fall er Medvedev, som den nye presidenten heter, nærmere bjørnen enn de fleste russere når det gjelder oversettelse av navnet. "Medved" betyr bjørn på russisk, og kan hende er det et tegn i tiden at den russiske bjørnen endelig har fått et ansikt, som slett ikke virker skremmende.

Dimitrij Medvedev vant en solid valgseier i et land der de demokratiske tradisjonene mildt sagt har hatt vanskelige kår gjennom alle tider, og der folket har vært vant med å bli styrt av despoter fra lenge før vikingen Rurik erobret Holmgard (nåværende Novgorod), tidlig i det forrige årtusenet, og samlet de forskjellige stammene i det som ble hetende Rusriket.

Selv om de demokratiske tradisjonene ikke er like til stede i Russland som i Norge og andre land, er det likevel et framskritt at det holdes valg i dette kjempelandet, uten at folket går til valgurnene med bajonettene i ryggen og valgresultatet ligger nedlåst i hvelvet i Kreml i god tid før valgdagen.

Med Dimitrij Medvedev håper den jevne russer at dagliglivet skal bli enda bedre. Medvedev tilhører intelligentsiaen, og det er dermed håp om at han vil ha en annen tilnærming til grunnleggende demokratiske prosesser, sammenlignet med avtroppende president Vladimir Putin som kom fra KGB og samlet all makt i sine hender i løpet av åtte år som president.

Landet går så det suser og økonomien smøres av store inntekter fra olje og gass. Hvem bryr seg da om at det finnes grupper i Russland som trekker paralleller til tsarveldet når de omtaler Putins måte å ivareta sine og landets interesser.

Mine venner i Russland trekker litt på skuldrene når jeg snakker om demokrati og frie valg slik vi er vant til det. De rister vantro på hodet når jeg forklarer at i Norge er mediene lovbeskyttet mot innblanding fra makta og at alle de politiske partiene har lik rett til å få ut sitt budskap. De vil heller snakke om inntektsnivå og jobbmuligheter i nabolandet i vest.

– Vi kan være kritiske, og russere er opptatt av at landet skal styres best mulig. Men vi har alltid vært vant til å bli styrt av sterke ledere, og når Putin styrer på en slik måte at vi får det bedre, er vi tilfreds, er gjerne kommentaren.

Etter mange turer til dette fascinerende landet er det først og fremst de bedrede levekårene, spesielt i byene, som er mest synlig av alle endringene som har skjedd i Vladimir Putins tid ved makta. Nå skal Dimitrij Medvedev videreføre denne og mange andre prosesser som har bidratt til å få den russiske bjørnen på beina. Fortsatt står den ikke helt støtt, men det kan man heller ikke vente etter at den lå utslått i ett tiår etter Sovjetunionens fall.

Harald Mathiassen

journalist