Drepte partisaner på veianlegget over Korgenfjellet

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Jeg vil først gratulere HA/RB med et utmerket bilag i forbindelse med åpning av tunnel gjennom Korgenfjellet, og dernest be om plass til en korreksjon av en av de opplysninger som fremkommer i bilaget og i referat fra tunnelåpningen + noen videre kommentarer.

Det informeres i bilaget om at 400 serbere ble drept i forbindelse med bygging av veien over Korgenfjellet – den ene Blodveien, og i referatet fra åpningen er det økt til 500.

Begge tall er beklageligvis betydelig for lave, men dette har nok sammenheng med at det er først i forbindelse med Ljubo Mladjenovics bok "Kodenavn Viking" (benevnelsen på deportasjonen av jugoslaviske partisaner til Norge) at den samlede navneliste for de drepte partisaner ble offisielt presentert). Selv vi i Norsk Jugoslavisk Samband og Jugoslavisk Norsk Samband har i teksten på vårt minnesmerke på toppen av Korgenfjellet feil antall drepte (noe som for øvrig vil bli rettet opp i løpet av høsten).

For de første – det var ikke bare serbere som ble deportert til Norge – det var riktig nok nær 95 % av de totalt deporterte 4268 partisaner som var serbere, men det var også flere kroater og noen bosniakker blant de deporterte.

For det annet – de aller fleste av de som ble myrdet i de tyske "serberleire" ble drept i Nord-Norge – totalt 2058 av i alt 2.368 drepte partisaner fant sin død i Nord-Norge – under bygging av bl.a. Riksvei 50 over Korgenfjellet og vei- og jernbaneanlegg over Saltfjellet.

I vår region var det arbeidet med veien over Korgenfjellet partisanene ble satt inn på. To leirer ble opprettet – "Lager Osen" i Knutlia og leiren i Korgen. "Lager Osen" var nok ved siden av leiren i Beisfjord utenfor Narvik den leiren hvor noen av de verste overgrep skjedde – som en følge av at leirene i første fase var SS-styrte leire.

I "Lager Osen" ble det drept i alt 414 partisaner, og i Korgen 198. I tillegg ble 6 serbiske partisaner drept på Drevjamoen. Samlet antall drepte var således 618 – ikke 400 eller 500 som det fremkommer i HA og RB. Av de totalt drepte partisaner i Nord-Norge – 2058 – ble således over 30 % drept i Vefsn og Hemnes.

Derfor er også disse to kommunene fortsatt så sterkt engasjert i arbeidet med utvikling av vennskapskommunesamarbeid med Serbia og samarbeid med Norsk Jugoslavisk Samband. De glemmer ikke de bånd som ble knyttet mellom sterke enkeltmennesker under krigen – bånd som vår generasjon i frihetens navn må føre videre til nye generasjoner.

I tillegg ble for øvrig 29 partisaner drept i Rana – i leirene på Krokstrand, Polarsirkelen og Bjellånes. Vi i Norsk Jugoslavisk Samband håper – og tror med sikkerhet – at det også i Rana vil være det samme engasjement som i Vefsn og Hemnes når vi i løpet av høsten inviterer til reorganisering av regionlag for Rana/Vefsn/Hemnes (med åpning for medlemmer fra hele Helgeland) av Norsk Jugoslavisk Samband.

Jim Nerdal,

styreleder Norsk

Jugoslavisk Samband

Artikkeltags